Sommerslagere: – Skrytelista over alle som bidrar er lang

For at Sommerslagere skal bli best mulig for publikum, er det veldig mange som må bidra.