Her kan du bade

FASTLAND: Friluftsbassenget midt i Gjøvik kan tilby blant annet et ti meters stupetårn.ARKIVBILDE: ASBJØRN RISBAKKEN

FASTLAND: Friluftsbassenget midt i Gjøvik kan tilby blant annet et ti meters stupetårn.ARKIVBILDE: ASBJØRN RISBAKKEN Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Se hvor du kan plaske i sommer.

DEL

Etnedal

 • Etna Familiecamping & Hytter: Tilrettelagt badeplass i tilknytning til campingplassen
 • Hellefossen på østsida av Etna, nord for Lundebrue.
 • Lundebrue like ved Fylkesveg 251, sør for Bruflat

Gjøvik

 • Abbortjern i Snertingdal har opparbeidet badeplass
 • Bråstadvika har en badeplass ved Mjøsa med atkomst fra Trondhjemsvegen ved Ulsrud
 • Fastland, midt i Gjøvik er et friluftsbasseng med mange aktiviteter for hele familien. Her er det et ti meter høyt stupetårn, barnebasseng, flytebrygge, sandvolleyball, skateboardrampe, griller, benker og bord i et stort parkområde
 • Glæstadtjernet har en opparbeidet badeplass i Åslendet
 • Kremmerodden i Biri har opparbeidet badeplass ved Mjøsstranda
 • Rambekkvika er en offentlig badestrand ved Mjøsa nær Gjøvik Sentrum med atkomst fra Østre Totenveg
 • Skumsjøen på Vardalsåsen har badeplass med stort friareal i sørenden av vannet
 • Skumsrudvollene er en opparbeidet badeplass nær Biri Travbane
 • Strandengen er en enkel badeplass på Biristrand

Gran

 • Eidsandet i nærheten av Kongeøya i Nordre Brandbu har stort grøntområde, båtutleie og grillmuligheter
 • Harestuvannet har flere badeplasser. Den beste er Børentangen, en offentlig badestrand nedenfor Harestua kro
 • Jarenvannet har flere bademuligheter. I nærheten av Jaren stasjon ligger en populær strand
 • Nordmarka har flere småvann, som Tverrsjøen, Gjerdingen, Mylla, Svea og Kjevlingen
 • Skutelandet ligger ved Randsfjorden i Vestre Gran, like sør for Grymyr
 • Stortjernet badeplass ligger etter gamlevegen fra Kalvsjø mot Jevnaker
 • Ulsnestangen ligger i Røykenvik nord for Brandbu

Jevnaker

 • Haugerstranda ligger på østsiden av Randsfjorden. Ca. 500 m. fra Hadeland Glassverk
 • Verkevika ligger like ved Hadeland Glassverk i sørenden av Randsfjorden
 • Nordbytangen ligger på vestsida av Randsfjorden
 • Nøklebytangen ligger på vestsida av Randsfjorden
 • Rønnerudstranda ligger på østsida av Randsfjorden, like ved Randsfjord glassverk
 • Sløvika ligger på østsiden av Randsfjorden og er en del av Sløvika camping

Lunner

 • På Harestua, Mylla og Svea er det brukbare badeplasser
 • Nord-Aurdal
 • Strand Camping ved Strandefjorden har blant annet badeplass
 • Strandefjorden fritidspark på Leira

Nordre Land

 • Dokka Camping: Tilrettelagt badeplass i tilknytning til campingplassen
 • Dølsholmen: Liten badeplass der elvene Dokka og Etna møtes
 • Fjordheim: Båthavn og badeplass på Vestsiden av Randsfjorden, i Dokkadeltaet
 • Grønvolddammen ved Dokkaelva, rett på oversiden av Grønvold Sag og Mølle i Aust-Torpa
 • Kolbjørnshusbrua nær Dokka sentrum
 • Møllerstufossen i elva Etna ligger like ved helleristningene ved Riksveg 33 nord for Dokka. Her er det svaberg og små stryk, kulper til svømming eller rutsjebaner i småfossene
 • Speiderhuset ved Dokkaelva nord for Dokka sentrum

Søndre Land

 • Brennodden ligger ved saga ved Landåsvatnet har badeplass og fiskebrygge
 • Grimebakken ved Randsfjorden er tilrettelagt med brygge og danseplatting
 • Holmen Mølle badeplass ligger ved Randsfjorden
 • Kråkevika ligger ved Randsfjorden, rett vest for Hov sentrum, med stort friareal og sandvolleyballbane
 • Skrankefossfløyta ligger i Fallselva like ved kraftstasjonen med grøntområde og badebrygge
 • Vassendlandet i nordenden av Trevatna har badeplass, og i sørenden ligger Trevatn velpark med badeplass tilrettelagt for småbarn og stort grøntområde og utescene
 • Velparken på Trevatn ligger i sørenden av vatna. her er grøntområde, scene, sandvolleyballbane og badeplass tilrettelagt for barn

Sør-Aurdal

 • I Storrustedammen i Urula, Hedalen er det bademuligheter

Vang i Valdres

 • Laglim badeplass ligger mellom Ryfoss og Hensåsen

Vestre Slidre

 • Badeplass finnes i Røn ved Fossheim Hotell og i Slidre ved Tingstein

Vestre Toten

 • Gode bademuligheter i tjernene Sillongen, ligger like ved Toten Hotell og Stenberg friluftsmuseum, Holetjernet og Steffensrudtjernet
 • Engenstranda ved Einafjorden har opparbeidet badestrand og andre fasiliteter
 • Toten Badeland Raufoss har åpent alle dager, med bademuligheter for alle; barnebasseng, Blåsklia, Dønningen, Fossen, Kulpen, Surf Hill, Tjernet, Wild River og svømmebasseng

Østre Toten

 • Evjua i Totenvika er en badeplass, småbåthavn og strandrestauranten Viken II
 • Hekshusstranda på Kapp har bademuligheter i tilknytning til campingplassen
 • Hersjøen er et av de mange vann på Totenåsen som er mye brukt til bading og fiske
 • Panengen-brygga har badeplass, kiosk, grillmuligheter og Skibladner-anløp
 • Tallodden friområde er tilrettelagt for bading og rekreasjon
 • Viken II har badestrand ved brygga der restauranten ligger litt uti Mjøsa

Øystre Slidre

 • Furustrand i Heggenes har badeplass

Artikkeltags