62.500 studenter har nylig svart inngående på hvordan de egentlig har det. Svarene bekrefter dessverre inntrykket fra mer lokale undersøkelser som blant annet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Trondheim og Ålesund tidligere har gjennomført. Nå oppgir annenhver student at de opplever å ha alvorlige psykiske plager. Til sammenligning svarte hver fjerde student det samme i 2018, og hver sjette i 2010. Det er en dramatisk utvikling i helt feil retning. 18 prosent svarer at de har en diagnostisert psykisk lidelse.

Koronasituasjonen kaster naturlig nok nå lange skygger over studentenes opplevelser av de respektive studentbyene. Når alt er nedstengt, er det lite å finne på i større byer med et visst smittetrykk. Når de studentene som er mest fornøyd med kulturlivet i studentbyen befinner seg på Svalbard, er det vel illustrerende på flere funn i koronaforskningen til nå.

Gjøvik scorer like fullt vesentlig dårligere enn Hamar og Lillehammer når studentene svarer på hvor fornøyd de er med kulturtilbudet i sin studieby. Dette tyder kanskje på at det fortsatt er en knute på tråden mellom studentmiljøet og de ulike arrangørene. Eller er det arrangørene som ikke klarer å fange studentenes interesse med sine tilbud?

Den nye undersøkelsen kommer rett før ei ekspertgruppe fredag legger fram en rapport om pandemiens innvirkning på nordmenns livskvalitet, psykiske helse og rusmiddelbruk. De har sett på forskningen som foreligger til nå og kommer med anbefalinger om hvor innsatsen bør styrkes i årene framover. For styrkes må den. Ikke minst overfor unge voksne, som har fått en stor del av viktig formingstid preget av pandemiens konsekvenser. Mange har kommet skjevt ut i starten av sin studietid. Konsekvensene av dette kjenner vi ennå ikke.

Så skal vi ikke glemme at 68 prosent av studentene sier de har god helse. Flere trener oftere, og 84 prosent sier de kommer til å ta koronavaksinen når de får tilbudet. Mange vil stå godt på beina gjennom denne tunge tida.

Men som samfunn måles vi alltid på hvor godt vi klarer å ta vare på dem som trenger det mest.