Dagens konflikt mellom Russland og Ukraina har pågått siden 2014, men historikken strekker seg tilbake til Sovjet-tida. Krigshandlingene fra det russiske lederskapet vi nå ser i Ukraina er brudd på folkeretten og landets suverenitet. Invasjonen betyr slutt på freden i Europa og har store konsekvenser for det ukrainske folk og deres menneskerettigheter.

Flerkulturelt råd i Innlandet har allerede engasjert seg sterkt i denne saken, og fylkesutvalget behandlet 8. mars en uttalelse for å gi fylkeskommunens offisielle støtteerklæring.

Vi fordømmer Russlands uprovoserte militære angrep på Ukraina, og står i full solidaritet med ukrainerne sin kamp for frihet og demokrati. Sivilbefolkningen i Ukraina trenger vår hjelp nå. Fylkesutvalget bevilget derfor 371.000 kroner, én krone per innbygger i Innlandet, til Flyktninghjelpens humanitære arbeid i og rundt Ukraina.

Det er bra at Norge innfører kollektiv beskyttelse for ukrainerne, og vi er opptatt av at myndighetene må minimalisere byråkratiet ved mottak. Fylkeskommunen har også signalisert at vi gjerne bistår i videre kartlegging og konsolidering av bosettingskapasitet i våre kommuner, for å bistå IMDi og KS sitt pågående arbeid. Flere kommuner i Innlandet har allerede uttalt at de er klare for å ta imot flyktninger, og vi oppfordrer alle kommuner til å følge det eksempelet. Det er å realisere ambisjonen om et inkluderende Innlandet i praksis.

Vi ser også omtanke og hjertevarme materialisere seg gjennom markeringer, innsamlinger, innlegg flagging og lyssetting. Det er vi veldig glade for. La oss fortsette å stille opp for mennesker i nød, og gjøre det vi kan for å hjelpe de som nå står midt i kampen for landet sitt.

Og husk: Hets og mobbing på grunn av hvor folk kommer fra er aldri greit. Ikke nå heller. I Innlandet bor det både ukrainere og russere, og på vegne av fylkeskommunen oppfordrer vi alle innbyggere i fylket til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid.

Vi ber innstendig om en rask slutt på krigshandlingene, og at det igjen skal bli fred i Europa.