Fristen for å søke høyere utdanning er 15. april, og tusenvis av ungdom og foreldre har nå praten om hvor de skal søke.

Koronakrisen viser at vi trenger kunnskap til å håndtere nærmest utenkelige situasjoner, for å redde liv og unngå at samfunnet og verden kollapser. Krisen lærer oss om behovet for kreativ problemløsning og om innovasjon. Den lar oss forstå at vi alle er sårbare. Den forteller mye om hva som bor i oss som mennesker, om samhold og samarbeid i familier, nabolag, kommuner, og som nasjon. Den har minnet oss om den dype verdien av globalt samarbeid, men også farene ved at vi er så avhengige og knyttet til hverandre på tvers av kontinenter.

Krisen viser oss at vi trenger dyktige, engasjerte mennesker på alle fagfelt. Vi trenger legene som redder liv, teknologene, økonomene, samfunnsviterne og humanistene som forstår hvordan kriser påvirker samfunnet vi lever i, hvordan de har påvirket fortiden, og hvordan de vil påvirke fremtiden vår. Vi trenger engasjerte, motiverte unge med ulike perspektiver for å skape nye løsninger som løfter oss ut av krisen igjen.

Mens vi sammen holder avstand, står vi midt i det grønne skiftet. Vi utvikler nye klimavennlige løsninger som tar vare på miljø og natur, ressurser og mennesker. En bærekraftig omstilling som får oss til å se med nye øyne på hvordan vi lever, arbeider og bor, sørger for mat på bordet, arbeidsplasser og god helse. Kampen om sannheten utspiller seg i mange nye kanaler. Det har derfor aldri vært viktigere med kunnskap, kritisk tenkning og åpne diskusjoner..

Som Nelson Mandela sa: Utdanning er det viktigste våpen, hvis vi vil oppnå forandring i verden.

Skal vi løse de store globale utfordringene vi står overfor, er vi derfor avhengige av høyt utdannede arbeidstakere med ulike perspektiver, som tenker kritisk og sammen skaper nye og bærekraftige løsninger.

Universitetet i Oslo ønsker dere velkommen. Lykke til med studievalget!