I alt har 6.097 søkere med ungdomsrett søkt videregående opplæring i skole i Oppland for skoleåret 2018/2019, skriver fylkeskommunen.

Det totale søkertallet er noe lavere enn i fjor, noe som ifølge fylkeskommunen blant annet skyldes en generell nedgang i elevtallet for fylket under ett.

I 2018 var det totalt 6.232 søkere til videregående opplæring i Oppland, og i 2017 var tallet 6.411; en nedgang på nærmere 400 elever på to år.

Lena-Valle nederst

I vårt distrikt er det Lena-Valle videregående skole som har den største nedgangen i antall søkere, og skolen deler også jumboplasseringen i fylket under ett med Gausdal og Vinstra videregående skoler.

Lena-Valles nedgang kan ses i sammenheng med tallene som er publisert for antall avgangselever i ungdomsskolen som søker de forskjellige linjene.

Her har Naturbruk-linjene en prosentvis nedgang på 35 prosent sammenliknet med fjoråret. Den samme prosentvise nedgangen finner man på Musikk, dans og drama-linjene.

Kunst og design vinner

Tre videregåendelinjer har hatt en prosentvis økning fra i fjor på mellom 20 og 30 prosent, og øverst av disse er Restaurant- og matfag med en økning på 26 prosent.

Service og samferdsel kommer på andreplass over de som stiger i popularitet med sin 22 prosents økning, mens Design og håndverksfag bikker opp på 21 prosents økning.

Ingen av disse kan imidlertid hamle opp med økningen i søkere til Kunst, design og arkitektur, som i år har en økning på hele 73 prosent sammenliknet med i fjor.

Totalt antall avgangselever fra 10. klasse er noe høyere enn i fjor, så søkertallene har dermed økt totalt for alle linjer. Studieforberedende program har i alt en økning på 2 prosent, mens yrkesfag øker med 1 prosent sammenliknet med fjoråret.

I rene antall er det 1.162 førstegangssøkere som ønsker seg yrkesfag, mens 1.044 har studiespesialiserende som førstevalg i Oppland.