I Gjøvik bodde det fram til høsten 1942 en norsk jødisk familie. Etter 1945 var Gjøvik 100 prosent «Judenrein» og hadde da oppfylt nazistenes mål om å utrydde dette folket, uansett rettighetene de hadde som norske statsborgere.

Den norske familien Jaffe som var av jødisk opprinnelse – og som drev handel i Sommerveita og hvis barn gikk på skole i Gjøvik, endte sine liv i Auschwitz før jul 1942.

Det som er igjen av dem i Gjøviks gater er fem «snublesteiner» i gata der Jaffes drev sin lille forretning Londonbasaren.

Les også

Familien Jaffe ble tilintetgjort i Auschwitz. Alt de eide skulle tilintetgjøres på Gjøvik

HL-senteret i Oslo (Holocaust – og Livvsynsenteret i Quslings megomane villa Grande) oppfordrer alle som står opp mot rasisme – å tenne et lys ved snublesteinene – til minne om dem som levde her og som ble fraktet til gasskamrene – uten at de hadde gjort noe annet «galt» enn å bli født av et folk og levde i et land som ikke tålte «fremmede».