Det var folkefest i Snertingdalen med oppmøte av hele skolen og masse bygdefolk da Anne Elisabeth Thoresen i fylkeskommunens komité for samferdsel og trafikksikkerhet kunne klippe snora. Nå har det blitt tryggere å gå og sykle langs fv. 249 ved Snertingdal barne- og ungdomsskole.

 

Etter tredve år

Det var underholdning og sang fra skolebarna med påfølgende bevertning. I sin tale ga ordfører Bjørn Iddberg berøm til partilaget i Snertingdal som aldri har gitt opp og etter tredve år endelig har fått gjennomslag for prosjektet.

Fylkesvegen gjennom Snertingdalen er til dels smal og svingete. Gående og syklende som skal til barnehagen eller barne- ungdomsskolen i Nøssvegen har nå fått et forbedret tilbud på strekningen Nøssvegen – Snertingdal sentrum. I løpet av det siste året har Statens vegvesen bygget 700 meter gang- og sykkelveg og cirka 250 meter fortau langs fv. 249. Oppland fylkeskommune har bevilget 21. millioner kroner for å gi myke trafikanter i Snertingdal økt trafikksikkerhet.

Moderne lysanlegg

Prosjektet har også gått ut på å sette opp cirka 1200 meter med moderne lysanlegg med LED-lys langs veien. Dessuten har 250 meter av kjørevegen blitt bygget opp på nytt med nye masser, og bussene har fått to nye kantstopp i sentrum. I alt har det blitt lagt ned cirka 680 meter ny kantstein.

Dokka Entrepenør har vært hovedentreprenør for Statens vegvesen på dette prosjektet. Gatelysanlegget har blitt levert av VOKKS Nett As, mens Land Anleggsdrift og Snertingdal Bygg og Anleggsdrift har jobbet med transport.