Nullutslippskjøretøyer har hatt betalingsfritak i bomstasjonene inntil i fjor. Da bestemte Stortinget at elbilistene skal betale 50 prosent av ordinær takst i alle nye bompengeprosjekter, og åpnet samtidig for at det kan innføres tilsvarende betaling også i eksisterende bompengeprosjekter.

Fylkestinget i Oppland følger nå opp med å vedta halv pris for nullutslippskjøretøy i alle bompengeprosjekter på offentlig vei i Oppland. Men inntil videre kjører de fortsatt gratis. Krav om betaling vil først kunne skje etter at også de berørte kommunene har vedtatt det samme, skriver oppland.no.

Da saken ble behandlet i fylkestinget kom det fram at Venstre og Miljøpartiet De Grønne vil fase inn betaling for elbiler på en mer forsiktig måte – en gradvis opptrapping, med start på en lavere prosentsats og full takst (50 %) først når andelen elbiler har økt betraktelig.

Roger Granum (V) viste til at fylkestinget tidligere på dagen hadde vedtatt klimakrise i Oppland.

– Vi må legge større vekt på at vi har en klimakrise enn på at nedbetalingstiden for bomprosjektene blir litt lengre. Vil vi spille en hovedrolle i det grønne skiftet, må vi fortsette arbeidet. Vi trenger disse insentivene for å få skiftet ut bilparken i fylket, mente han.

Aslaug Seljevold (MDG) fulgte opp:

– Nå er elbilene blitt så bra at de er mer aktuelle også for oss i Oppland. Da er det trist om gulrota er spist opp fordi salget av elbiler er så stort i Oslo og Akershus, sa hun.

Begge forslagene om en gradvis opptrapping falt, og det store flertallet fulgte fylkesrådmannens anbefaling.

– Det er et tankekors at en Tesla på 2,3 tonn skal få kjøre gratis opp på hytta. Den sliter like mye på vegen som en dieselbil, mente Kåre Helland (Sp).

– Det er rettferdig at de som bruker veien også skal være med på å betale for den, sa Ingrid Vaag Endrerud (Ap).

Gunnar Tore Stenseng (Ap) skulle gjerne tatt hardere i enn det Stortinget tillater:

– Om noen får noe gratis, er det andre som må betale mer, påpekte han, og ville gått opp til 100 prosent og fjernet andre elbilfordeler om det hadde vært mulig.

Fremskrittspartiets forsøk på å ta bompengeregningen med penger fra Oljefondet fikk kun partiets egne stemmer.