Viser til leserinnlegget «Jeg savner å se belegg for Øyvind Torps slanke-påstand utover hans egen opplevelse» fra noen som kaller seg «skeptikerforeningen avdeling Gjøvik».

Bra med skepsis fra innsenderen, men ville det ikke vært mer naturlig å lese Øyvind Torps bøker Selvforsvar mot kreft og Selvforsvar mot overvekt og så gå i debatt med legen på det grunnlaget, framfor å forvente at et avisintervju skal forklare og gi referanser til all den forskningen som Torps paradigmeskifte bygger på?

Eller er det bare om å gjøre for «skeptikerforeningen» å være skeptisk, helst på smalest mulig grunnlag?