Småbruk på Toten solgt for 3,3 millioner kroner – kjøperne fikk konsesjon

Samboerparet Synnøve Hjartnes Kjeserud og Sebastian Schiemenz er av Østre Toten kommune innvilget konsesjon på landbrukseiendommen Oppen, som de har kjøpt av Brit Lier for 3,3 millioner kroner.