8. mars har passert. Flere medier og profilerte personer har vært ute med gode råd til oss kvinner. Vi må synes mer, vi må tørre mer, vi skal være modige, vi skal si både ja og nei, og en hel rekke andre ting. Slik vil kvinner få posisjoner og makt i samfunnet.

Slutt å legge likestillinga på oss kvinner.

Jeg trenger ikke flere råd, jeg trenger kvinner og menn som kjemper for det samme som meg, nemlig et likestilt samfunn. Det handler ikke om hvorvidt jeg sier ja eller nei, det handler om å bli gitt de samme mulighetene som en mann med mine egenskaper ville blitt gitt. Det er det jeg forventer av samfunnet.

Vi var om lag 100 stykker som deltok på markering av kvinnedagen på Gjøvik, 200 gikk i tog på Lillehammer. Jeg er glad så mange av oss markerte denne dagen og tok fram viktige paroler vi vil jobbe for.

Hatet mot kvinner er en stor trussel mot demokratiet vårt, og statistikken er klar i sin tale. Vi er ikke likestilte når mannlige kunstnere tjener 20 ganger mer enn kvinner, når det kun er 16 prosent av alle bønder som er kvinner og når en mann i gjennomsnitt tjener 165.000 kroner mer i året enn en kvinne.

Det handler i bunn og grunn om samfunnsstrukturer, og at vi må jobbe for likestilling på flere dager enn bare 8. mars. Vi må bry oss hver gang det skal utnevnes nye styremedlemmer i en bedrift, velge innledere til en konferanse, bookes artister til en festival, hvem vi siterer og i egentlig stort sett alle sammenhenger.

Jeg har ganske mange ganger sagt ifra og fått rollen som hun som gjør det. Hun som sier at «her er det bare menn på programmet» og spør «har dere spurt noen damer om å stille?»

Alene om å være hun som legger merke til at det ganske mange ganger kun er menn på avisforsidene. Det er ofte også ganske taust fra de aller fleste menn om dette. Menn velger fortsatt i stor grad fortsatt menn.

Kvinnedagen er fortsatt en viktig dag, og jeg blir oppgitt over at denne dagen også brukes til å fortelle og til å si at vi kvinner egentlig ikke er gode nok.

Vi er ikke feige. Vi tørr å si både ja og nei. Det er bare slik at strukturene i samfunnet fortsatt ofte bestemmer svarene og valgene våre. Kvinnekampen er ikke over før vi stiller likt og kan velge fritt. Da må flere både kvinner og menn jobbe for likestilling, hele året.

Opp alle jordens feminister!

Anne-Marte Kolbjørnshus

gruppeleder i fylkestinget, Ap

Anne-Marte Kolbjørnshus

gruppeleder i fylkestinget, Ap