Flere bedrifter i Innlandet er bekymret for markedsutviklingen enn tidligere. Det viser NHOs Økonomibarometer.

– Markedsutsiktene er betydelig svekket sammenlignet med markedsutsiktene før Russlands invadering av Ukraina, heter det i pressemeldingen fra NHO Innlandet.

Jon Kristiansen er regiondirektør i NHO Innlandet. Han peker på en dramatisk økning i energi- råvarekostnader, krise i Europa og at det har blitt vanskeligere å få tak i arbeidskraft.

Gigantisk kronesmell: Mot mareritt for norske syden-turister

Mangler arbeidskraft

– Etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg kraftig opp det siste året, påpeker Kristiansen. Han mener det særlig er mangel på arbeidskraft i næringer som tidligere har hatt stort innslag av utenlandske arbeidere.

Også Katrine Aalstad, leder for kommunikasjon i Nordbolig, sier problemer med råvaretilgang på grunn av pandemi og krigen i Ukraina kan gå utover inntjeningen. Dette mener hun igjen kan gi en fare for kompetanseflukt fra bygg- og anleggsbransjen.

– Ved bråstopp frykter vi for lokale arbeidsplasser. Det er kompetanse vi ikke har råd til at forsvinner til andre sektorer, slik reiseliv opplevde etter pandemien, sier hun.

140 ledige plasser står tomme i Innlandet: – Vi trenger flere lærlinger

Politiske grep

– NHO og LO har lenge etterspurt energistøtte til bedriftene, sier Kristiansen. Han trekker også fram langvarige kraftavtaler som en mulighet.

Kristiansen mener vi må være forberedt slik at vi kan sikre arbeidsplasser framover, og legger til avslutningsvis.

– For å dempe utfordringene trenger vi politiske grep nå.

Les også

Innlandets tid er nå