Slipper tvangsmulkt etter klage, men slipper ikke unna regning på 200.000 kroner

Avdekkes det lekkasje på stikkledning på eiendommen din, kan det koste deg dyrt.