Slik skal norsk helsepersonell håndtere Wuhan-viruset

TESTER: Helsepersonell ser på prøveresultater fra en pasient i Wuhan i Kina. I Norge forbereder helsepersonell seg på at Wuhan-viruset kan bli påvist også her.

TESTER: Helsepersonell ser på prøveresultater fra en pasient i Wuhan i Kina. I Norge forbereder helsepersonell seg på at Wuhan-viruset kan bli påvist også her. Foto:

Av

Helsedirektoratet har sendt ut informasjon til helsepersonell om hvordan de skal håndtere personer man mistenker er smittet av Wuhan-viruset – 2019-nCov.

DEL

En liste med elleve punkter ble torsdag ettermiddag sendt ut fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin. Dette er noen av anbefalingene:

* God håndhygiene er et viktig smitteforebyggende tiltak.

* Pasienter skal så langt det er mulig ta kontakt med fastlege, legevakt eller sykehus per telefon, slik at nødvendig informasjon kan innhentet og smitteverntiltak forberedes.

* Dersom en mistenkt smitteførende pasient oppsøker helsetjenesten uten forutgående telefonhenvendelse, skal vedkommende umiddelbart instrueres i å ta på seg et kirurgisk munnbind som utleveres av personalet, står det i instruksen fra direktoratet.

Eget rom

* Pasienten skal deretter plasseres i et eget rom og besøkes kun av nødvendig personale. Ved stell, undersøkelser og opphold nærmere pasienten enn 1 meter skal personalet bruke verneutstyr, som munnbind, øyebeskyttelse, frakk med lange ermer og hansker.

* I disse tilfellene skal det testes for viruset: Personer som har oppholdt seg i et kjent utbruddsområde og har hatt nærkontakt med personer som har fått sykdommen påvist, og har akutt luftveissykdom.

* Dersom det er behov for sykehusbehandling, skal innleggelsen som hovedregel skje ved nærmeste sykehus. Dersom luftsmitteisolat ikke er tilgjengelig, skal det benyttes kontaktsmitterom med egen forgang.

Hold seg hjemme ved forkjølelse

* For å hindre ubegrunnet smittemistanke blant helsepersonell som har behandlet tilfeller av 2019-nCoV, er det viktig at ansatte med tegn til forkjølelse, influensa eller annen luftveisinfeksjon ikke går på jobb. Kommuner og helseforetak bør etablere rutiner for testing og oppfølging av personell som utvikler symptomer.

* Fastlegekontor, legevakter og sykehus bør vurdere behovet og undersøke beholdningen av utstyr som åndedrettsvern, hansker, beskyttelsesbriller og smittefrakker.

* Et eget punkt i instruksen omhandler varsling fra flyplasser, ferje-, tog- eller bussterminaler. Transportsentralen skal varsle AMK ved smittemistanke. Passasjeren skal påføres munnbind og ledes til et område uten andre passasjerer. Øvrige passasjerer skal ledes ut.

(©NTB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken