Å være folkevalgt over lang tid krever en sterk ryggrad og nesten overmenneskelige krefter. Det har alltid vært krevende å være folkevalgt politiker, men den digitale utviklingen har økt presset. Kritikken er blitt mer direkte, målrettet og nådeløs. Innlandet KrF følger med på ordskiftet og temperaturen i sosiale medier og i aviser. Det er vondt å lese kommentarer der voksne kaller andre for «rotte», «bedrager», «kråke», «korrupt» og så videre.

Å være lokalpolitiker er både et privilegium og en byrde. De fleste har engasjert seg fordi de har konkrete verdier og vil bidra til utvikling av lokalsamfunnet. De ønsker det beste for bygda eller byen de bor i, og bruker derfor tid og krefter på å finne løsninger for små og store problemstillinger.

Ikke alle mennesker vil eller skal gjøre denne jobben. I et demokratisk land som Norge, har vi mennesker som er valgt av folket på grunnlag av tillit.

Vi kjenner et behov for å rette søkelyset på menneskene som er folkevalgt. Vi ønsker å minne om at det er noens datter eller sønn, kjæreste, mor eller far. De blir kritisert, anklaget og noen ganger hånet for sine meninger. I den siste tiden har det til og med vært direkte trusler og sjikane målrettet mot enkeltpersoner. Slik kan vi ikke ha det.

Vi forstår at det er utfordrende å akseptere ulike synspunkter. Det krever mye av oss å være åpen for andres meninger. Men vi tror det er mulig å møte andre med respekt, selv om man er uenig.

Det virker som vi er livredde for å ikke bli hørt, men vi har mistet verdien av å lytte. Det er lett å sitte bak en skjerm og kaste ut stygge personkarakteristika om folk man er uenige med. Men la oss ikke glemme at lokalpolitikere er verdifulle mennesker, som har utfordringer på hjemmebane og på jobb – slik som vi alle har.

Vi trenger å ha engasjerte politikere i lokalsamfunnet vårt. Det er mye jobb, med tidkrevende forberedelser og mange møter. Og i et demokrati må man også inngå kompromiss for å finne løsninger.

Det er sagt før, men vi må ta hensyn til mennesker vi er uenig i. Vi må vise varsomhet i kommentarfeltene, og tenke oss om vi vi trykker «send».

Innlandet KrF ønsker den gode debatten velkommen. Diskusjon og meningsutveksling kan lære oss noe. Men vi ønsker en respektfull tone slik at flere unge melder seg på. Vi vil at fremtidens folkevalgte frimodig skal heve stemmen i debattene, i politikken og i lokalsamfunnet.