Slik kan det gå hvis du kjører på elg: – Enormt skadepotensial

Skadepotensialet er ikke bare knyttet til størrelsen og vekta på dyret, men også hva som skjer med bilen etter kollisjonen. Ofte kjører folk av vegen, eller kolliderer med motgående trafikk i forbindelse med viltpåkjørsler.