Planer om en ny søndagsåpen Joker-butikk i Gjøvik ble positivt mottatt da politikerne fikk forslaget til behandling i juni. Håpet var at det skulle komme en ny butikk i løpet av 2022.

Politikerne var «kjappe i taket» på selve behandlingen. Men selve etableringen lar vente på seg.

Årsaken er den usikre tida vi lever i.

Stengte i sentrum

Jokerbutikken på Falkehjørnet i Gjøvik sentrum stengte dørene i januar 2022. Butikken ble etablert i 2012 som ei såkalt «Brustad-bu», som ikke skulle være større enn 100 kvadratmeter.

Butikken hadde 12–13 ansatte på hel- og deltid fordelt på om lag fire årsverk til sammen. En av årsakene var at det er komplisert å drive butikk i Gjøvik sentrum på søndager uten parkeringsplasser tilgjengelig.

– Jobber med innredningen

Driftssjef Espen Lium i Joker Øst sier til OA at de er i ferd med å tegne innredningen på lokalene.

– Vi håper at vi skal bli ferdige med å tegne innredningene på butikken på denne siden av året. Når det gjelder ferdigstillelse og åpning vil det trolig ikke bli før på forsommeren, sier Lium.

Nærmeste søndagsåpne Joker-butikk er i Torpa og Mesnali. På sommeren ved Tingnes.

– Vi tror dette vil bli en populær butikk som er åpen 365 dager i året. Mange har etterlyst tilbudet etter at Joker'n i sentrum stengte dørene, sier Lium.

Fikk politisk ja

Politikerne tok i juni stilling til i hovedsak å endre bestemmelsene i reguleringsplanen slik at det kan tillates etablering av en mindre dagligvarebutikk i bygningen. Planen var at det er Joker som skal etablere seg i lokalene i Vestre Totenveg.

Det er Gjøvik-firmaet Blh Næringseiendom AS, som eies av Øyvind Brenner Lysen, Håkon Brenner Lysen og Henrik Thue Hvattum, som har kjøpt de tidligere Zoma-lokalene.

Brustad-bu

– Dersom det går i orden håper vi å kunne åpne butikken i løpet av året, uttalte han til OA da nyheten ble kjent.

Nå sier han i imidlertid at denne etableringen vil ta noe mer tid.

Siden butikken skal ha søndagsåpent holder den seg innenfor «Brustad-bu»-størrelse, og blir på rett under 100 kvadratmeter.

Les også

Dette er de dyreste eiendommene i 2022