Gå til sidens hovedinnhold

Slik er 17. mai-programmene i Vestoppland

En annerledes 17. mai byr på spennende utfordringer for mange. Her finner du programmene for de ulike kommunene.

Nasjonaldagen vil bli historisk. Ingenting blir som normalt når smittevernsrestriksjoner, avstandsregler og ansamlingsbegrensninger skal overholdes. Likevel har kommunene i Vestoppland klart å sette sammen sine programmer.

Dette kommer i tillegg til at Oppland Arbeiderblad skal sende ni timer direktesendt TV av begivenhetene fra alle kommuner.

– Det som er hundre prosent sikkert er at det ikke blir noe av det som er høydepunktet for mange, barnetoget og russetoget. Det blir feiring, men det blir en annerledes feiring, sa komitéleder i Gjøvik Marte Skoglund til Oppland Arbeiderblad i april.

– Det ligger i kortene at vi må bruke digitale kanaler for å formidle de tradisjonelle innslagene. En stor andel av innbyggere i Nordre Land bruker våre digitale løsninger aktivt allerede, for eksempel Facebook. Så det vil ikke være noe problem å nå ut til folk, har ordfører Ola Tore Dokken i Nordre Land uttalt.

Meteorologen: – 17. mai vil by på godt bunadsvær

Les mer

Koronaslipp: – Hurra, vi får lov å gifte oss

Gjøvik kommune

Gjøvik sentrum

07:00 Salutt fra Hovdetoppen
07:00 Gjøvik Bykorps går fra Haugtun om Tongjordet – Strandgata til Minneparken
07:45 Bekransing i Minneparken. Taler: Børge Moen. Gjøvik Bykorps og Fredheim blandede kor.
08:30 Fredheim Skolekorps spiller og marsjerer fra Fredheim skole og stopper ved sykehuset. Spiller rundt sykehuset, både ved hovedinngang og utenfor balkonger i E-fløya.
10:00 Bil-kortesje gjennom byen med politi, ordfører, Hakkebakkeskogen og veteranbiler. Kjører en hovedfartsåre i sørbyen og en i nordbyen.
11:00 Fra Hovdetoppen – Streames via OA`s sending. Fredheim skolekorps og Vardal Skolekorps spiller. 17. maikomiteen ønsker velkommen ved leder Eva-Lill Nilsen. Hakkebakkeskogen ønsker barna gratulerer med dagen. Ordfører Torvild Sveen taler. Gjøviksangen Elisabeth Nesje Sandnes og Dina Snuggerud Solhaug. Russepresidenten taler.


12:00 Skansen og Grande musikkorps og Grande Drilltropp spiller på Sørbyen omsorgssenter og marsjerer til Vindingstad Skole
12:00 Vardal Veterankorps spiller på Åslundmarka omsorgssenter
13:00 Hele Norge synger Nasjonalsangen
13:15 Russebiler i kortesje
13:30 Gjøvik Bykorps spiller utenfor Haugtun med Gjøvik drilltropp
14:00 Fredheim Skolekorps spiller ved Nordbyen omsorgssenter. Deretter marsjerer korpset i området.
23:00 Fyrverkeri fra Huntonstranda (nytes på avstand av Gjøviks befolkning og streames via OA sin sending)

Hunndalen

09:00 Vardal skolekorps marsjerer fra Blomhaug til Bautaen på Lindbakken
09:30 Bekransning av bautaen på Lindbakken med Vardal Skolekorps

Grande/Skansen

08:00 Skansen og Grande musikkorps spiller på Egstadtoppen
08:30 Skansen og Grande musikkorps marsjerer Breiskallmarka til Egstadtjernet
09:15 Marsjering i gatene med Skansen og Grande musikkorps og Grande Drilltropp fra Coop Bybrua til Østvoldfeltet.
10:00 Tale samt kransenedleggelse ved bautaen ved Vardal kirke med Grande/Skansen

Biri

07:00 Flaggheising Herredshuset
09:15 Kransnedleggelse ved minnesmerke
11:00 Tale for dagen v/ordfører Torvild Sveen (digital)
13:00 Hele Norge synger: «Allsang» av Ja vi elsker.Vi oppfordrer alle til å gå ut i hagen eller på balkongen å synge nasjonalsangen.

Vestre Toten kommune

Raufoss

07:00 Salutt
10:00

Raufoss Skolekorps og Raufoss Musikkorps spiller ved omsorgsboligene Raufosstun og Korterudvegen. Marsjerer: Sev. Olsensveg, Løvåsbakken, Storgt, Sagvollvegen, Prøvenvegen, spiller ved Elvesvingen og Prøventunet, Vestre Toten ungdomsskole

13:00

Korpsene spiller «Ja, vi elsker» ved Amfi Raufoss. Marsjerer: Storgt, Nysethvegen, Lundersveg, Dr. Lundersveg, Nysetvegen, Svartåsvegen, Tollerudvegen, Nysethvegen, Fyrverkeriet kulturskole

Reinsvoll

11:00 Reinsvoll skolekorps marsjerer i gatene: Kretafeltet, Frøsakervegen, Svein Erik Strandliesveg, Skogvegen, Torvvegen, spiller ved Torvtunet, Myrvegen, spiller ved Ytterskogvegen, Lundeimvegen, Bøverbruvegen, Røstøenfeltet, Sentrumsgata, Reinsvoll barneskole
13:00

Reinsvoll skolekorps spiller «Ja, vi elsker dette» - Reinsvoll barneskole

Bøverbru

10:00

Bøverbru/Eina skolekorps: Marsjerer fra Bøverbru skole, rundt i sentrum og tilbake til skolen

10:45

Bøverbru Musikkforening spiller ved Aas kirke

12:15

Bøverbru Musikkforening spiller på Gimle

Eina

06:00 Musikk i gatene og rundt Fjor'n - Eina musikkforening
08:00 Flaggheising på Blåkors, Eina ,musikkforening spiller
12:00

Bøverbru/Eina skolekorps marsjerer: Starter i Røyskattlia og ender opp i Sundskogvegen. Eina musikkforening marsjerer: Parkvegen, Fjordgt, Mathias Blilies veg, Sundskogvegen

13:00

Bøverbru/Eina skolekorps og Eina Musikkforening spiller «Ja, vi elsker» ved Sundskogvegen.

Østre Toten kommune

10-13

Korpsene spiller i grendene

12.45

Felles ringing med kirkeklokker og stabbursklokker

13:00

Hele landet synger «Ja, vi elsker dette landet»

14:00

Traktor- og veteranbilopptog rundt i kommunen. Avreise kl. 14 fra Lena.

Søndre Land kommune

Nordre Land kommune

08:00 Flaggheising ved ordfører Ola Tore Dokken gratulerer med dagen. Kanal: Kommunens Facebook-side
10:00:

Festgudstjeneste fra Nordsinni kirke. Kanal: Kirken i Nordre Land Facebook-side

13:00

Saluttering og hele Norge synger nasjonalsangen. Gå gjerne ut og syng!

17:00

Veterankjøretøyparade i Dokkaområdet. Kanskje dukker det opp noen fine og pyntede biler der du bor? Gå ut og rop hurra!

Etnedal kommune

Fra 10:00 Kransenedleggelser, Bruflat Musikklag, Tale ved ordfører, gudstjeneste, tale ved 8. klasse, sang fra Eventyrskogen Barnehage og Bruflat sangkor
13:00 Hele Norge synger «Ja, vi elsker»
14:00 Fly over Etnedal

Sør- Aurdal kommune

Hele kommunen

10.45 Kirkeklokkene ringer og det er digital gudstjeneste fra Hedalen stavkirke. Tale ved ordfører Marit Hougsrud.
13.00 Hele Norge synger nasjonalsangen «Ja, vi elsker dette landet». Alle oppfordres til å synge med.

Bagn

08:00

Flaggheising på Vangen v/speidergruppa og Bagn & Begnadalen Musikkorps. Bekransning av bauta rett etterpå.

12:00

Bagn & Begnadalen Musikkorps spiller ved Sør-Aurdalsheimen. Flaggheising, kranspålegging og korpset som spiller ved heimen filmes og legges ut på kommunens hjemmeside, facebook og bygdesidene

Reinli

08:00 Flaggheising
11:00

Traktor kortesje gjennom bygda, med start på Reinsvoll. Valdres brann- og redningstjeneste IKS vil delta i kortesjen, som kjører Reinlivegen, Liagrendvegen, Hagagrendvegen, opp til Stavedalen og ned til kapellet. Alle oppfordres til å stille opp ved vegen (med 2 meters avstand, der det står flere husstander sammen) og vifte med flagg.

12:00

Bekransning av bautaen ved Reinli kapell v/barn fra Reinli fritidsklubb. Bilder og film legges ut på Reinli.no

Leirskogen

08:00 Flaggheising
11:00

Traktorparade over Leirskogen, start ved Etna stasjon. Ferden går over Leirskogen, nedom Skarobommen, før de reiser opp att og fortsetter mot Bagn. Traktorene er 17.mai pyntet og sprer 17.mai stemning. Alle oppfordres til å stille opp ved vegen (med 2 meters avstand, der det står flere husstander sammen) og vifte med flagg. Bilder og film legges ut på Leirskogen sin Facebook-side.

Begnadalen

08:00 Flaggheising ved Begnadalen skole, noen fra korpset spiller
10:00 Bekransning av bauta, Bagn og Begnadalen Musikkorps spiller
10:30

Bilkortesje fra skoleplassen via Joker, til Begna Bruk, Austsidevegen til Eid bru, og E16 tilbake til skoleplassen. Bilkortesje for alle familier med barn i barnehage og skole. Utdeling av is og brus ved Joker til bilkortesjen. Alle oppfordres til å stille opp ved vegen (med 2 meters avstand, der det står flere husstander sammen) og vifte med flagg. Film fra kranspålegging og bilkortesjen legges ut på Begnadalen.no. Det lages webside med filmer og bilder fra 17.mai i Begnadalen.

Hedalen

08:00 Flaggheising ved Hedalsheimen, Hedalen Musikkorps spiller
11:00

Bilkortesje gjennom bygda. Start i Åsli. Alle oppfordres til å bli med ettersom kortesjen kjører sørover. Alle typer kjøretøy er velkommen. Vi kjører til Hedda hytter og tilbake til skolen. Hedalen Musikkorps spiller. Avsynging av nasjonalsangen. Bekransning av bautaer, gudstjenesten og ordførerens tale legges ut på Hedalen.no.

Nord-Aurdal kommune

12:00 Oppmøte på parkeringen ved Amfi Valdres på Leira for bilkortesje med "estetiske" biler og mc og barnefamilier. Ruten er Leira - Aurdal - Vestringsbygda - Vestsida til Ulnes - Ulnes - Fagernes - Leira. Rebus på veien.
13:00 Felles nasjonalsang «Ja, vi elsker».
13:10 Avreise for bilkortesjen

Vang kommune

09:00 Fjellblom Musikklag spiller under flaggheising ved Heensåsen kyrkje
10:30 Kort festgudstjeneste ved Vang kyrkje. Høre mannskor deltar både inne og ute. Følg gudstjenesten direkte på Facebook / Kyrkja i Vang.
11:00 Tale for dagen ved ordfører Vidar Eltun på Vangheimen. Korpsmusikk og sang ved Fjellblom Musikklag, Vang skule og ungdomskorps og Høre mannskor. Sendes på Facebook.

Øystre Slidre

09:00 Kirkeklokkene ringer. Gudstjeneste med musikalske innslag fra kirkene uten publikum. Se film på hjemmeside eller Facebook.
10:00 Kransenedleggelse ved bautaen på Tingvang. Tale ved ordfører. Korps spiller. Uten publikum. Se film på hjemmeside eller Facebook.
11:00 Øystre Slidre musikkorps spiller ved Øystre Slidre sykehjem. Kun for beboere og ansatte. Se film på hjemmeside eller Facebook.
11:30 Kjøretog med gamle mopeder, traktorer, veteranbiler, russebiler og brannbiler. Folk oppfordres til å stå langs rutene med flagg, sang og instrument.
13:00 Hele Norge synger nasjonalsangen
14:00 Grendearrangement i Volbu. Bilkortesje og bilrebusløp.

Vestre Slidre

08:00

Salutt, flaggheising. Vestre Slidre skulekorps spelar: Livesending til facebook-side «Vestre Slidre kommune»

09:45

Ringing med kyrkjeklokker

10:00

Musikkandakt frå Lomen kyrkje, utan publikum. Film blir lagt ut på facebook- side «Kyrkja i Vestre Slidre»

11:00

Minnetale ved bautaen. Elevar frå 9. trinn: Film blir lagt ut på kommunen si facebook- side

12:30

Vestre Slidre sjukeheim/Bergtun. Tale for dagen ved ordførar. Underhaldning ved kulturskulen. Berre for bebuarar og tilsette. Livesending til facebook-side «Vestre Slidre kommune»

13:00

Heile Norge syng «Ja vi elsker»: Livesending til facebook-side «Vestre Slidre kommune»

13:30

Slidrefjorden rundt: «17. mai-fulji med køyredoninga». Køyrerute: Slidre- Røn- Skrøvik-Johmsborg-Ristetun-Kvamshall-Slidre

Jevnaker kommune

07:00 Salutt
07:45 Flaggheising ved 1. Jevnaker speidergruppe (overføres på Facebook)
09:00

Nasjonalsangen, ved elever i Jevnakerskolen (Overføres på Facebook)

09:30

Tømmer Truls - 17.mai-challenge (Leker for barna - og de voksne? Overføres på Facebook, Youtube)

10:00

Bekransning på Jevnaker kirkegård (Overføres på Facebook)

10:15 Gudstjeneste (Overføres på Facebook, Youtube)
10:30

Bekransning på Randsfjord kirkegård (Overføres på Facebook)

11:00

Besøk i barnehagen (Overføres på Facebook)

11:45

17. mai-tog fra Brugata 12 til JORSKorps og flaggborg utgjør årets tog (Overføres på Facebook, Youtube)

12:30

Båtkortesje fra Verkevika til Sløvika. Arr: Randsfjordens seilforening

13:00

Salutt fra Akershus festning og allsang av Nasjonalsangen. (Nasjonalt arrangement. Overføres på NRK)

13:30

Tale for dagen (Overføres på Facebook, Youtube)

14:00 Innbyggernes hilsen (Overføres på Facebook, Youtube)
14:30 Jevnakersangen 2020. Premiére på en nyinnspilling av sangen som hadde sin urframføring i et okkupert Jevnaker under andre verdenskrig. (Overføres på Facebook, Youtube)

Gran kommune

«Våre lokale korps skal i år, som tidligere år, glede innbyggere i Gran med tradisjonell 17. mai-musikk. De kommer til å reise rundt i bygda med sine instrumenter, men av smittevernhensyn kan vi dessverre ikke informere mer detaljert om tidspunkter og steder korpsene skal spille.

Det vil, tradisjonen tro, også bli lagt ned kranser både på Granavollen og Grymyr i løpet av dagen.

Et lokalt borgertog skal reise rundt for å spre liv og glede, både i Lunner og Gran kommuner på nasjonaldagen.

Vi i Gran kommune har også samlet inn bilder og videoer fra 17.mai-forberedelser rundt om i kommunen vår, som vi deler i våre sosiale mediekanaler».

Lunner kommune

Har ikke oppgitt noe på verken hjemmeside eller Facebook.

Kommentarer til denne saken