(NETTAVISEN:) Når du oppdager feil i en bolig, stilles det store krav til dokumentasjon. Dette kan være svært kostbart.

– Det koster mye å dokumentere for eksempel feil knyttet til drenering og grunnforhold, tak som lekker eller råteskader, påpeker direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Ifølge Blyverket er dette utgifter som man bør forvente at boligkjøperforsikringen dekker i sin helhet. Men det er det nå slutt på.

Enorme regninger

Mens utgifter til å dekke dokumentasjon tidligere ble dekket i sin helhet, har forsikringsselskapet Help Forsikring, som har 80 prosent av markedet, nå innført en øvre beløpsgrense på 30.000 kroner til denne typen utgifter.

Med andre ord, alt over 30.000 kroner som du må ut med for å dokumentere skader, må du betale av egen lomme. Det kan bli fryktelig dyrt, påpeker Forbrukerrådet.

Ifølge tall Forbrukerrådet har hentet fra tvistesaker i lagmannsretten, kan det fort koste mellom 70.000 og 270.000 kroner å dekke utgifter til fagkyndige.

– Åpenbart for lav grense

– Det er to dimensjoner ved dette som vi reagerer på. For det første ser det ut som du ikke trenger å tenke på kostnader. Det er ikke sant, og det er kanskje det mest alvorlige her. I tillegg er den sjablongmessige grensen de har satt åpenbart for lav. Hvis du får kostnader over snittet, er det jo nettopp dette du forsikrer deg mot! sier Blyverket.

Selv om forbrukere fremdeles er forsikret mot utgifter til advokat, risikerer de å måtte betale en stor del selv av den endelige kostnaden, poengterer hun.

Oppdager man en dyr skade etter kjøp, gjør den nye beløpsgrensen at kun økonomisk godt bemidlede kjøpere vil være i stand til å ta regningen, mener direktøren.

– Katta i sekken

Forbrukerrådet bygger sitt kostnadsbilde på faktiske tvistesaker som har gått til retten:

– Vi har sett utgifter til fagkyndige vurderinger helt opp i 270.000 kroner. Da har du kjøpt katta i sekken som forbruker, og det skal en forsikring dekke deg mot. Det er vanskelig å forstå i forkant hvor omfattende dette kan bli. Få har erfaring med kostnadsbildet ved feil og mangler.

Verdien på forsikringen faller dermed betraktelig, mener Blyverket.

– Den er definitivt mye mindre verdt, og den selges på en måte som er egnet til å villede oss som forbrukere. De lover deg at du ikke trenger å tenke et øyeblikk på kostnadene. Det er bare delvis sant.

– Dette har de ikke turt å fortelle oss

Dette utfordrer grunnleggende ved hva en forsikring er i folks bevissthet, mener Blyverket.

– Man skal ha en sikring mot det uforutsette. Men dette er nå borte, og det tør de ikke å kommunisere tydelig til forbrukerne. De har heller ikke turt å fortelle oss dette. De har hatt alle muligheter til å fortelle oss om dette, seneste i et møte i september, men dette har ikke redegjort for dette. Det øker ikke troverdigheten.

Dag Are Børresen, kommunikasjonsdirektør i Help, er ikke enig i at endringen er underkommunisert:

– Dette er tydelig opplyst til alle kunder, både i markedsmateriell, og naturligvis også i forsikringsbeviset og vilkårene. Vårt materiell er dessuten oversendt Forbrukertilsynet som overvåker all markedsføring, også vår.

– Hvorfor er denne beløpsgrensen innført?

– Tidligere var det ubegrenset dekning også av takstutgifter. Vi har satt dette taket på takstutgifter fordi de fleste skader lar seg dokumentere innenfor dette beløpet. Dette vet vi fra 70.000 løste saker for våre kunder. Taket gjelder dessuten ikke når man vinner i retten med omkostninger. Da dekkes alt. Det er også noen som ønsker generelle tilstandsvurderinger etter at de har overtatt, men skadetakst må være er for å sjekke årsak til konkrete skader – generelle vurderinger må skje før boligen selges.

– Har det vært for dyrt å dekke disse utgiftene?

– Lønnsomheten i boligkjøpsforsikringen er presset fordi den brukes mye, men vi har ikke fått klager på dette taket foreløpig.

– Dette er en advokatforsikring

Taket på takstutgifter er utprøvd på flere tusen kunder gjennom utvalgte distributører siden mai i fjor, opplyser Børresen.

– Dette underbygger at taket er satt rett, men vi vil naturligvis vurdere takstdekningen fremover for å se at dekningen er tilstrekkelig.

Forsikringen er primært en advokatforsikring, understreker han:

– Boligkjøperforsikringen dekker ubegrensede advokatutgifter, og i tillegg takstkostnader på 30 000 kr. Dette er tilstrekkelig til å sørge for dokumentasjon av skader i de fleste saker, men vi vil selvsagt se på enkeltformuleringer og hvor vi kan være enda tydeligere. For eksempel kan vi få bedre frem at kjøpere fortsatt vil få dekket alle takstkostnader når de vinner i retten, i tillegg til advokatutgiftene.

– Når det heter boligkjøperforsikring, er det da urimelig å forvente at det som dekkes er uforutsette utgifter som oppstår etter boligkjøpet?

– Dette er en advokatforsikring, ikke en takstsutgiftsforsikring eller boligskadeforsikring, selv om vi dekker takstsutgifter opp til 30.000 kroner. Men begrepet er innarbeidet etter 15 år. Hvis vi hadde innført dette i dag, kan det godt hende det skulle hett advokatforsikring ved boligkjøp. Jeg håper ny lovgivning vil sørge for bedre taksering av boliger i forkant av salg. Da blir det også færre konflikter.