Som ordførerne i Nord-Gudbrandsdalen skriver om i et flott leserinnlegg i OA idag, er veldig mange skuffet og oppgitt over at planlegging av det nye sykehuset på Moelv er satt i spill.

Trygve Slagsvold Vedum er ikke mer å stole på enn andre politikere. Verken de innvalgte 13 stortingsrepresentantene fra Innlandet eller fylkespolitikere med fylkesordfører Hagen har løftet en finger for å fortelle i aviser eller radio om at det som foregår av statlig planlegging i Moelven- området er i ferd med å koste samfunnet veldig mange penger og store ergrelser.

Konseptanalysen for nytt sykehus er en ting. Det andre og tredje og fjerde er mulighetsstudie for dobbeltspor på jernbanen, ny E6 motorveibru over Mjøsa og oppgradering av Rv 4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik.

Alle disse planprosessene lever i sine egne og lukkede bobler. Tilsynelatende ingen koordinering.