Skytterkongen sliter med å være best i bilen

Ungdommene Hans Kristian (16) og Anne Birgitte (13) går i mamma Marit Røste Lundon og pappa Ola Tore Dokkens fotspor. Nå sliter den dobbelte skytterkongen med å være best i bilen når familien er på skytestevner.