Skulle det skje en katastrofe på CC Gjøvik, har ikke politi og helse nødnett som fungerer godt nok

Flere tusen mennesker er inne på CC Gjøvik hver dag. Skulle det oppstå en kritisk hendelse, har ikke nødetatene optimale forhold for redningsoppdraget.