Skuffet over Nye Veier AS og deres vilje til samarbeid og åpenhet

UTVIKLING: - Det er ikke lett å være positiv til den utvikling av infrastruktur vi ser storsamfunnet krever, når medvirkning blir en parodi og oppleves å være en kamp for å bli hørt., skriver Arnt Erling Vik.

UTVIKLING: - Det er ikke lett å være positiv til den utvikling av infrastruktur vi ser storsamfunnet krever, når medvirkning blir en parodi og oppleves å være en kamp for å bli hørt., skriver Arnt Erling Vik. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter anbefaling fra Statens vegvesen vedtok Gjøvik kommune i 2014 å flytte Mjøsbrua fra dagens landingssted cirka 750 meter sørover til Fjordheim. Fordelingen av fordeler og ulemper ved dette fordelte seg ganske likt; fordelene til Ringsaker og ulempene til Gjøvik. Så kom Nye Veier og startet grunnundersøkelser utenfor og sør for Skulhusodden høsten 2018. Da plantet usikkerheten for fremtiden seg hos oss som blir berørt av motorvegutbyggingene i vårt område.

Utbygging og planer for E6 Moelv – Roterud og RV4 Mjøsbrua – Oslo, to store utbygginger i litt forskjellige faser og med fokus fra både Statens vegvesen (SVV) og Nye Veier AS (NV). Det er også uten tvil mange innen næringslivet, politikken og media som engasjerer seg i alt rundt disse utbyggingene.
De fleste avklaringer ser vi i Smedmoen-Skulhus-Unset grunneierlag (SSUG) stadig at kommer si form av overraskelser, og ikke deler av en involveringsprosess. Flere avisoppslag den senere tiden, har gitt oss ny informasjon og overraskende innblikk i det pågående planarbeidet. Dette er informasjon vi trodde NV ville delt med oss, i et samarbeidet vi tidligere opplevde det var vilje til å ha. Det forundrer oss nå, om det samme vil være tilfelle for dem som skal ivareta kommunens interesser gjennom arbeidet med ny arealplan. Det meste i planene vil kunne være klart og kostbart og endre på, før flere får tilgang til informasjon og involveres i planarbeidet.

Vi i SSUG har stor tro på en helhetlig planlegging og utbygging E6 Moelv – Roterud og RV4 Mjøsbrua – Oslo. Vi har også tro på tidlig involvering av aktuelle aktører og grunneiere for å få de beste løsningene. For oss direkte berørte av E6 Moelv – Roterud med den nye Mjøsbrua, går det mot spennende avklaringer for framtiden.
NV «vet ikke» hvor Mjøsbrua skal landes på Gjøvik-siden. Likevel setter de i gang nye kostbare grunnundersøkelser, langt syd for Gjøvik kommunes alternativ for ilandføring. Fokuset ser ikke ut til å ligge på områder der det ville redusere rasering av etablerte områder. Alt tyder på at veiprosjektet vil spise stadig større andel av bolig og fritidseiendommer, i tillegg til at enda mer av våre rekreasjonsområder ødelegges.
Samtidig er NV i planprogrammet klare på at RV4 ikke ligger i deres portefølje.

Vi i Smedmoen-Skulhus-Unset Grunneierlag frykter nå at hverken Nye Veier AS, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet eller lokale politikere, tar tidlig nok ansvar for å sikre at det ikke blir behov for to utbygginger av krysset E6/RV4.

Dette opplever vi beboere vil gi oss en fortsatt stor usikkerhet om hva fremtiden vil bringe. Vi ser et bilde der utvidelsen av E6 nordover vil rasere enda mer strandlinje og landbruksareal, i tillegg til en ytterligere økning av trafikkstøy for beboerne langs traseen. Manglende utbygging sørover betyr fortsatt økning i trafikk forbi bebyggelsen på Smedmoen på den nå etter hvert utdaterte RV4.
Får vi også utbygging av en stor midlertidig trafikkmaskin på Skulhusodden fra ny E6, for så å få en ny kostbar og omfattende utbygging av området når ny RV4 fra Mjøsbrua mot Gjøvik kommer?
Vi kan ikke akseptere at Nye Veier AS får planlegge og bygge Mjøsbrua og E6, uten at det samtidig bygges et kryss E6/RV4 tilpasset den type vei som er meldt inn i NTP-arbeidet nå.

Det er ikke lett å være positiv til den utvikling av infrastruktur vi ser storsamfunnet krever, når medvirkning blir en parodi og oppleves å være en kamp for å bli hørt.

Vi har forsøkt å være konstruktive i form av ryddige tilnærminger og forslag til gode løsninger. Det har vi gjort til Nye Veier i forbindelse med E6 med ny Mjøsbru og kryss mellom E6 og RV4. Vi har gjort det samme til Statens vegvesen i forbindelse med RV4 sørover fra Mjøsbrua. Responsen har etter vår mening vært skuffende fra Nye Veier, mens vi avventer planene fra Statens vegvesen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken