Gå til sidens hovedinnhold

Skroting av hovedsykehuset, foretaksmodellen (og kanskje Innlandet fylke?)

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prosjektgruppas innstilling om sykehusstrukturen i Innlandet blir møtt med sinne og forundring – her på Vestoppland. Spaltemeter opp og ned om hvordan dette kan bli seende ut.

Og konsekvensene kan blant annet bli:

– at inntaksområdet for hovedsykehuset forvitrer

– at selve foretaksmodellen for alvor settes under lupen

– at Innlandet fylke kan bli delt i to igjen

I tillegg vil muligens Senterpartiet – både i «gamle» Oppland og i «gamle» Hedemark – som en følge av innstillingen og aktivitetene i etterkant – få oppleve økt oppslutning, mens Arbeiderpartiet i Innlandet vil kunne sprekke – nærmest på midten.

Ingen av disse konsekvenser er «villede konsekvenser» sett fra prosjektgruppas side. Men så galt kan det gå, når de som gruppe ikke har sett hvor store politiske konsekvenser deres innstilling har. Blir dette stående, kan både Hadeland og (i hvert fall deler av) Valdres forsvinne ut av opptaksområdet for sykehuset Innlandet – med de følger dette vil få for selve grunnlaget for storsykehuset. Slik at vi (mulige) brukere av spesialisttjenester så allikevel må vende nesa sørover – mot de virkelig store sykehusene.

Så nå samler vi oss, dere! Nå slår vi ring rundt Gjøvik sykehus som vårt akuttsykehus, og så sparer vi samtidig de cirka 500 millioner kroner det vil koste å flytte en stråleenhet av nasjonalt format et helt annet sted! Og så samler vi oss rundt de partiene som vil skrote hele foretaksmodellen, slik at vi igjen får sykehusene ute i regionene under politisk styring.

Til sist: Litt bittert å tenke tilbake på at ved årtusenskiftet – og før foretaksmodellen ble innført – hadde Oppland fylkeskommune god økonomi i – og god ledelse av sykehusene i fylket, mens Hedemark fylkeskommune, derimot ...

Kommentarer til denne saken