Klima, miljø, bærekraft og dyrevelferd. Dette er temaer som ungdommen er opptatt av. Det er viktige temaer sett i et fremtidsperspektiv.

Det er fremtidens skolevalg mange tenker på mens sola varmer og det nærmer seg mars. Jeg tror ikke det er lett å ta skolevalg, med så mange spennende muligheter.

Hvilket råd gir foreldrene, eller rådgiverne på skolen? Hvilke krav stiller ungdommen til seg selv? Hvilke drømmer for framtiden bærer dere på?

En ting er sikkert: mat, klima og miljø er svært dags- og framtidsaktuelle områder der det er et stort behov for kunnskapsrike folk.

I Innlandet har vi fire naturbruksskoler, Lena-Valle, Jønsberg, Storsteigen og Sønsterud. Disse gir alle flotte muligheter til å lære mer om de viktige temaene, både gjennom teori og praksis. Dette er flotte skoler med internat, en trygg og sosial opplevelse, med muligheter uansett hvor i Innlandet du bor.

Det må jo være strålende og kunne kombinere læren om dyrestell, jordbruk og skogsarbeid, inkludert ny teknologi og presisjonslandbruk, med mulighet til fagutdannelse, realfagskompetanse og generell studiekompetanse.

Her læres samspillet i naturen, en kunnskap som er viktig å ha med seg inn i videre utdanningsløp. Med den utdanningsstarten en naturbruksskole gir, finnes det mange valg for høyere utdanning. Utdanning innen fornybar energi, skog, klima, miljø, mattrygghet og dyrehelse. Innlandet er et stort jord- og skogfylke, og vi trenger fagfolk med en generell forståelse for de elementære sammenhengene i naturen.

Jeg håper mange ungdommer velger å starte den videregående utdannelsen på en naturbruksskole. Det gir håp om at vi kan forvalte naturen på en bærekraftig og god måte, med god kunnskap bygget på praktisk forståelse.