11. september 2001. Datoen huskes for terroren mot USA. Jeg hadde nettopp kommet hjem fra jobb og så nyheten direkte på CNN. Utpå ettermiddagen reiste jeg til et møte med foreldre på Redalen skole for å snakke om skolenedleggelse. Det var min første periode i kommunestyret, og min første kamp for Redalen. Det er 18 år siden.

I Gjøvik kommunestyre 28. nov 2019 ble det vedtatt det første steget for å endre skolestrukturen i Biri for alltid. Redalen og Biristrand er nå mer truet enn noen gang, og det sier ikke lite. Jeg har opplevd en rektor (riktignok en stand-in) ved Biristrand som sto opp i et folkemøte og sa hun var for at skolen skulle legges ned. Det var åpenbart tøft gjort, og hun hadde absolutt mot. Men det var svært, svært skuffende å høre dette bli sagt fra kommunens egen skoleledelse.

I 2001 var omkvedet at Redalen og Biristrand måtte legges ned fordi skolene var blitt så små, og at antall elever bare ville synke framover. Men hva har skjedd? Det motsatte! Det er flere elever på disse to skolene nå enn noen gang i min politiske karriere. Bygdene i Gjøvik vokser, så hvorfor svare med å legge dem ned?

Jeg kjenner godt til trenden om å gjøre ting større. Større enheter er løsningen på alt nå for tiden. Jeg har sans for mye av det; fordi det ofte stemmer. Men det stemmer ikke når det gjelder skole og barnehage, oppvekstmiljø og bygdesamfunn. Det er ingen faglige grunner for å legge ned skoler. Ikke en eneste. Det er derfor dette er spørsmål som alltid kommer opp i budsjettdiskusjoner; det er nemlig penger å spare.

Likevel; det som spares på å legge ned skoler er lærerlønninger. Redalen og Biristrand har 3 lærerstillinger «i bunn». De hadde 4, men dette ble redusert for noen år siden. 3 lærerårsverk er alt som spares ved nedleggelse av skolene. Resten av lærerressursene skal selvsagt følge elevene til den nye skolen de skal gå på. Rektorene ved disse skolene har stort sett læreroppgaver, så en sparer ikke 2 rektorer, heller.

En kan kanskje si at en sparer noe på SFO, men SFO er fullfinansiert ved foreldrebetaling. Det er i hvert fall det administrasjonen forteller politikerne. Så det tror vi på. Hva med bygningen? Jo, en kan si at en sparer noe på å ikke drive bygningene lenger. Men husk at det skolen betaler for dette går til kommunens eiendomsavdeling, som da mister de inntektene. De faktiske utgiftene som kommunen har på bygningene er relativt smått, også fordi det drives omfattende dugnad både på Redalen og Biristrand.

3 årsverk lærere er ca. 2 millioner kroner.

Verken Biristrand eller Redalen har belastet kommunens investeringsbudsjett med særlige midler de siste 20 årene. Kanskje er det på tide å se på hvordan vi kan bruke noen millioner på å forbedre bygningene? Oppgradere dem litt? Det er åpenbart midler klare her, siden kommunestyret har bestemt seg for også å rive Skrinnhagen og bygge en helt ny barneskole for hele Biri-området. Vi snakker om godt over 100 millioner kroner. Jeg er ganske sikker på at Biristrand og Redalen kommer langt med et titalls millioner på oppgraderinger, som et alternativ til nedleggelse.

Skoleadministrasjonen i Gjøvik kommune har altså klart å overbevise kommunestyret om å rive Skrinnhagen, også. Det er nesten utrolig. Skolens hovedbygninger er alle relativt nye, en hel fløy ble bygd ny i 1997. Selv om skolen er bygd rundt en gammel bygning fra 1800-tallet betyr ikke det at skolen er et museum!

Jeg la merke til tre viktige ting ved skoleadministrasjonens presentasjon av hvor galt det sto til med Skrinnhagen skole. Det ene er at bildene som ble vist og omtalen av skolen var så å si 100 % konsentrert om bygningen fra 1800-tallet. Det er en direkte uærlig framstilling av skolen. Det andre er at skolen som har ca. 200 elever i dag er bygd for over 350 elever. Det ble ikke nevnt, tvert imot ble det framstilt som om skolen måtte bygge ut. Det er bare 2 år siden rådmannen uttalte at det ikke var noe problem å fylle skolen med elevene fra Redalen og Biristrand uten å gjøre noen endringer. Uærlighet, igjen.

Det tredje er at administrasjonen gjorde skolens beliggenhet til noe negativt. De presenterte det som en nyhet at skolen ligger ved en trafikkert vei. Men skolen har alltid ligget der, og veien har alltid gått der. Fram til 1985 var dette hovedveien mellom Lillehammer og Gjøvik. Det som gjør saken enda merkeligere er at de argumenterte for å flytte skolen til samme område som ungdomsskolen er. Som kjent forsøker den samme administrasjonen å overbevise staten om at ungdomsskolens nabotomt er perfekt for et megasykehus. De planlegger altså å legge barneskolen vegg i vegg med megasykehuset, og argumenterer samtidig for at det er for mye trafikk langs Biristrandvegen(!) til at skolen kan forbli der den er!

Vi forstår selvsagt at det er vikarierende argumenter. Jeg vet ikke om det er utrederen, rådmannen selv eller noen andre i administrasjonen som ønsker å bygge sin «legacy», men ansvarlige politikere må snu dette før det er for sent. Bruk pengene på de eksisterende bygningene. Oppgrader skolene, og la heller kvaliteten i undervisningen være målet med skolen, ikke nedleggelse og samlokalisering.