Gå til sidens hovedinnhold

Skolestruktur; hva er viktigst? Å spare penger eller å gi barna en trygg og god skolehverdag?

Artikkelen er over 1 år gammel

Skolestruktur for Biri-området. Hva er viktigst? Å spare penger eller å gi barna en trygg og god skolehverdag?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rådmannen og de som sitter i posisjon i Gjøvik er veldig offensive for å få revet eller lagt ned småskolene i Biri-distriktet. Vår ordfører og de andre i posisjon sa nylig at planen ikke offisielt er å stenge Biristrand og Redalen, men la de være som de er og likevel bygge en skole med overkapasitet på Biri. Nå er Biristrand vedtatt lagt ned, og Redalen er fortsatt ikke trygg siden posisjonen planlegger å bygge skole med overkapasitet på Biri. La oss se litt på argumentene som trekkes frem til fordel for å bygge en stor skole på Biri:

Spare penger: Ja, dette er som regel det mest brukte argumentet for å fremme sentralisering. Samle flere hoder innenfor ett tak gjør at man sparer penger på bygningsvedlikehold, renhold, personale og alt som trengs for å drifte en skole. Så argumentet om at man sparer penger, er vi ikke uenig i. Men er det alt man skal spare penger på? Skal elevenes skolegang regnes i kroner og øre?

Bedre fagmiljø: Dette er også et klassisk argument for politikere som jobber for sentralisering av tjenester. Nå er det faktisk ikke sånn at man automatisk får et bedre fagmiljø ved å samle mange fagfolk under samme tak. Ved en så stor skole som forespeilet (snaut 400 elever), så vil det bli vanskeligere for lærerne å gi barna like god faglig oppfølging som man får ved en mindre skole. Det trekkes også inn som et argument at man vil ha større tilstedeværelse av helsesykepleier, PPT, samt personer med miljøfaglig kompetanse ved stor-skolen. Her mener vi igjen at argumentet ikke holder mål. Det vil nok fortsatt bare være snakk om 1 stilling som helsesykepleier, og 1 eller 2 miljøarbeidere ved en slik skole. I stedet skulle man heller investert i økt tilstedeværelse på de mindre skolene av slike fagpersoner. Ved en så stor skole er faren stor for at mange barn som trenger tettere oppfølging blir borte i mengden. Et samarbeid mellom skolene burde være en enkel måte å løse problemet med å dekke kompetansekravet blant de ansatte på.

Nasjonale prøver: Svake resultater på nasjonale prøver brukes som et argument for å legge ned småskolene. Her presterer rådmannen å trekke inn foreldrenes utdanningsnivå som et argument for hvorfor barna gjør det dårligere på prøver i Redalen, Skrinnhagen og Biristrand. Dette er jo stigmatisering på høyt nivå, og kan nærmest oppfattes som mobbing av «oss på bygda» hvor det nok er like mange høgskoleutdannede som i de fleste bydeler i Gjøvik. Biristrand og særlig Redalen skårer faktisk en del høyere på de fleste punktene i nasjonale prøver. Størst forskjell er når elevene akkurat har startet på ungdomsskole der elevene fra Redalen skårer mer enn 3 poeng (tilsvarende 1 skoleår) over elevene fra Skrinnhagen, og til og med på engelsk og regning skårer over gjennomsnittet i Gjøvik kommune. Lærerne på Biristrand, Skrinnhagen og Redalen er mer enn kompetente nok, og foreldrene likeså, så dette argumentet blir syltynt.

Smittevern: Dette er ikke engang nevnt i vurderingen. Hvordan skulle Biri skole med 400 elever løst smittevernstiltakene som vi nå har levd med en stund? Slike pandemier mener fagfolk at vi må forvente flere av, og dette burde da helt klart være et tungtveiende argument mot å samle unødvendig store folkemengder i ett bygg.

Så hva bør gjøres? Dette mener vi i Rødt Gjøvik:

Biristrand skole er dessverre for seint for å reddes. Her er det allerede lagt ned barnehage, og innbyggerne som sokner til skolen ser allerede ut til å ha avfunnet seg med at Skrinnhagen skole er løsningen. Det ble også vedtatt onsdag at Biristrand skole legges ned.

Redalen er den skolen av de tre som har best bygningskvalitet. Det foregår også mye annen aktivitet på tomta der i form av idrettsarrangementer og annet sosialt som holder bygda samlet. Vi ser et mønster nå at det er flere foreldre som ønsker at barna skal gå på Redalen, og klassene blir større for hvert år nå. Skolen har også et svært godt samarbeid med barnehagen som ligger på samme området. Her ønsker vi i Rødt at man skal utvide grensene for hvilke barn som sokner til Redalen skole. Dette kan man gjøre både i retning Gjøvik, Snertingdal og Biri. Da vil man både få avlastet skolene i det området, samt at man får en tilfredsstillende elevmasse ved den flotte skolen som vi allerede har. Det ville være et stort feilgrep å legge ned Redalen skole, og det ville påvirket bygda i mye større grad enn mange tror.

Skrinnhagen trenger vedlikehold. Her ønsker vi at det skal bygges ny skole, men ikke med overkapasitet som forespeilet. Det brukes argumenter som at vi skal forberede oss mot økt innflytning grunnet nytt sykehus. Dette argumentet er helt absurd. En ny skole på Biri er forespeilet å stå ferdig i 2023. Et nytt sykehus vil tidligst stå ferdig første halvdel av 2030, og en økt tilflytning vil man ikke merke så mye til før ytterligere noen år etter dette. Det planlegges da altså for å bygge en skole med overkapasitet 10-15 år før det i det hele tatt er behov for det. Bygg heller en ny skole på Biri som er tilpasset nåværende elevmasse, og konstruer bygget slik at det er enkelt å utvide når det eventuelt skulle bli behov for det. Så kan heller de pengene som er planlagt for overkapasiteten brukes for å ruste opp Redalen skole og gjøre den klar til å motta flere fornøyde og trygge elever i årene som kommer.

Dette blir en viktig sak for Rødt Gjøvik fremover. Vi mener det blir feil å bygge en skole med overkapasitet på Biri, og vi mener at nedlegging av Redalen fortsatt kan bli en realitet, men vi står på vårt i denne saken og skal jobbe for å unngå at det skjer.

Kommentarer til denne saken