Skolesjefene i Gjøvikregionen: – Vi retter oss etter myndighetenes anbefalinger

Onsdag denne uken vil det bli klart hvilke korona-tiltak som vil bli videreført, hvilke som blir lettet på – og eventuelt hvilke som erstattes.