Gå til sidens hovedinnhold

Skolesaken i Gjøvik og rådmannens handlemåte

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

28. mai 2020 fattet Gjøvik kommunestyre vedtak om å legge ned Biristrand skole. Intensjonen var at nedleggelsen skulle gjennomføres når ny skole står ferdig på Biri, som er anslått til 2023.

Nedleggelser av skoler som definerer de nye kretsgrensene, skal gjøres som behandling av ny kommunal forskrift. Der er strenge krav til både skikkelig utredning av saken og høring med gode tidsfrister, før slik forskrift kan vedtas. Framgangsmåten kommunen skal følge i slike saker er beskrevet i rettleder fra Justisdepartementets lovavdeling med tittelen «Forskriftsarbeid for kommuner».

I august la derfor kommunen ut på kommunens hjemmesider varsel om høring av den kommunale forskriften. Ifølge den omtalte rettlederen har kommunen plikt til at saken er forsvarlig utredet, også kalt konsekvensanalyse. I høringsbrevet fra kommunen er utredning av saken fraværende.

Rettlederen beskriver hvem som skal høres (forhåndsvarsles): «Kommunen må sende forslaget til ny forskrift til berørte virksomheter og organisasjoner for uttalelse. Dette kalles høring eller forhåndsvarsel, se forvaltningsloven §37 annet ledd ...»

Høringsbrevet, som altså ikke inneholder noen saksutredning, har ikke blitt sendt til Foreldreutvalget ved Biristrand skole. Vi mener at foreldrene på Biristrand absolutt er en gruppe som er «berørt» av dette, og det er derfor sterkt kritikkverdig at vi ikke er blitt informert.

I det omtalte høringsbrevet står der blant annet: «Endringen vil tre i kraft når ny, felles barneskole for de to kretsene står ferdig.»

I rådmannens budsjettforslag foreslås det nedleggelse av Biristrand skole fra høsten 2021, altså to år før ny skole er planlagt ferdig. Et naturlig spørsmål er da om rådmannen er uenig med seg selv i tillegg til at han handler i strid med de folkevalgtes vedtak?

Vi har såpass tiltro til politikerne at de forkaster budsjettforslaget og holder fast på den prosessen man begynte på i mai. Nedleggelse fra kommende høst er i strid både politiske vedtak og gjeldende regelverk. Skal denne prosessen komme på rett kjøl igjen, bør høring av kommunal forskrift utredes skikkelig og sendes ut på ny høring. Og da må høringsvarselet sendes til alle impliserte parter.

Kommentarer til denne saken