Gå til sidens hovedinnhold

Skolepolitikk – mer enn 4-kravet i matematikk?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I partilederdebatten på TV2 var et av hovedtemaene «skole» og «hvilke krav kan vi stille til lærerne». Som lektor i videregående skole og fylkestillitsvalgt i Utdanningsforbundet ble jeg kraftig provosert. Er 4-kravet i matte for å komme inn på lærerutdanningen det eneste politikerne finner viktig i skolepolitikken?

Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Thom Jambak, skriver i dag i Utdanningsnytt.no om utfordringene i videregående skole. Han peker blant annet på at 20 prosent av undervisningen i videregående begås av ansatte uten godkjent lærerutdanning. En av årsakene er for dårlige lønns- og arbeidsvilkår og for dårlige rammebetingelser for å kunne lykkes som lærer. Innen yrkesfagene er det vanskelig å rekruttere fordi man må gå betydelig ned i lønn dersom man går fra næringslivet til undervisning i videregående skole.

Regjeringen skryter av sin satsing på kompetanseløft til lærere, men denne treffer dessverre videregående skole dårlig.

Med fagfornyelsen stilles det nye krav til moderne utstyr og læremidler i videregående skole, særlig på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, men fortsatt er det skoler som mangler utstyr. Vi vet at mange steder undervises det også i så store grupper at lærerne ikke har mye tid til å følge opp hver enkelt elev. Den konstante følelsen av ikke å strekke til gjør at mange dyktige og høyt kompetente lærere er i ferd med å gi opp yrket. Dette er kun noen få eksempler på utfordringene i en underfinansiert sektor.

Når vi samtidig vet at fylkeskommunene samlet har 10 milliarder kroner i disposisjonsfond istedenfor å gi elevene det tilbudet de har krav på, er det ikke vanskelig å se at det er et stort sprik mellom det sentrale myndigheter kaller «satsing på videregående skole» og virkeligheten ute i fylkene.

Politikerne vil forbedre kvaliteten i opplæringen og hindre frafall fra videregående, men det skal ikke koste ei krone, det skal skje ved å stille krav til lærerne. Politikk er det muliges kunst, heter det. Når stortingsvalget snart er over, er det vel på tide at vi spør: «hvilke krav kan vi stille til politikere?»

Kommentarer til denne saken