Pandemien krever ekstra innsats og ekstra penger. Å ha mindre grupper med barn for å følge smittevernveilederen, det koster penger. Å sette inn vikar fordi en lærer er borte på grunn av forkjølelse koster penger og overtid koster penger. Ekstra renhold, såpe og antibac sto ikke i skolens budsjetter da de ble laget for 2020.

Regjeringen har nå lagt fram 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunene neste år. Barn og unge bør få en stor del av disse milliardene. De skal ikke bli skadelidende under koronakrisen. Da må skoler og barnehager prioriteres lokalt når vi nå gir ekstra milliarder til kommunene. Vi har tidligere oppfordret kommunene om å bruke penger på å sette inn vikarer der det trengs. Dessverre ser vi at alt for mange har holdt igjen:

Utdanningsforbundet har meldt at kun 8 av 100 rektorer og skoleledere oppgir at deres skole har fått kompensert merutgifter til vikarer, gruppeinndeling, økt sykefravær og bedre rengjøring.

I stedet for å bruke ekstra penger, har skoler og barnehager kuttet i andre tilbud for å få budsjettene sine til å gå opp. I tillegg ser vi at mange kommuner ikke har skalert opp arbeidet med testing, isolasjon, smitte og karantene. Venstre er opptatt av at barn, unge og sårbare, ikke skal bli påvirket hvis kommunene må omdisponere penger.

Vi skal sikre nok penger til smittesporing, barn og unge. Nå ber vi lokalpolitikerne sørge for at pengene vi bevilger kommer helt fram til skolene og barnehagene.