Skolene holdes i gang: – Vil få store samfunnsmessige konsekvenser hvis de må stenge

En lang rekke fritidstilbud stenges ned for å begrense smitterisikoen, men kommunene i Gjøvikregionen vil ikke på nåværende tidspunkt stenge skoler eller ha fjernundervisning.