Skolemiljøet ved to skoler i Gjøvik skal undersøkes

Fylkesmannen i Innlandet har varslet Gjøvik kommune om tilsyn av skolemiljøet.