Jeg ser av innlegget fra styret i Senterpartiet at de har programfestet dagens skolestruktur. Når en så vet at det er Senterpartiet som har ordfører og sitter med makta, med de som de selv valgte å samarbeide med, kan de vel bare avblåse denne diskusjonen med å kaste vekk rapporten om ny skolestruktur.

Nå vil vi ha ordføreren på banen for en hurtig avklaring.