Elever i Gjøvik får kanskje leksefri skole

SLIT: Mange sliter med å gjøre lekser, og flere skoler kan vise til gode resultater når de fjerner lekser. (Illustrasjonsbilde: Scanpix)

SLIT: Mange sliter med å gjøre lekser, og flere skoler kan vise til gode resultater når de fjerner lekser. (Illustrasjonsbilde: Scanpix) Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Politikerne skal utrede muligheten for en skole uten lekser.

DEL

Det var Odd Christian Hagen (Rødt) som brakte temaet opp i kommunestyret i Gjøvik i en interpellasjon.

– Rødt vil foreslå at det innføres en prøveordning i Gjøvik med leksefri skole. Leksefri skole vil utjevne forskjeller, siden foreldrene får mindre å si for hvor mye man lærer. I tillegg vil familiene få mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å kontrollere lekser, uttalte Hagen i interpellasjonen.

Ordfører Bjørn Iddberg (Ap) synes ideen er god, og han foreslo at saken sendes til utvalg for oppvekst for videre vurdering og oppfølging. Iddberg ga i sitt svar ros til Hagen for en god interpellasjon og til OAs leder om temaet, men han hadde også innhentet synspunkter fra skoleadministrasjonen. Der vises det blant annet til erfaringer med Prosjekt leksehjelp ved Vardal ungdomsskole, men skoleledelsen er bekymret for å gjennomføre nytt forsøk på grunn av stram økonomi.

– Så er det likevel vi som politikere som må prioritere endelig ressursbruk, så mitt forslag står fast. Dette bør vårt politiske utvalg for skole foreta en vurdering av, og så må vi senere foreta en samlet vurdering opp mot en helhetlig økonomiplan, sa Iddberg.

Forslag fra ordfører ble enstemmig vedtatt.

Artikkeltags