Gå til sidens hovedinnhold

Skolene i Hedmark og Oppland får felles høst- og vinterferie

Artikkelen er over 2 år gammel

Fra skoleåret 2020/2021 skal skolene i Hedmark og Oppland ha felles høst- og vinterferie. Det nye opplegget er en konsekvens av at de to fylkeskommunene slås sammen.

(Østlendingen)

I dag er høstferien i Hedmark lagt til uke 41, mens vinterferien avvikles i uke 8. I Oppland har skolene hatt høstferie i uke 40 og vinterferie i uke 9.

Dette blir det en endring på når Innlandet fylkeskommune blir en realitet.

Prosjektleder Tron Ole Bamrud, som blir fylkesrådmann i den nye fylkeskommunen, mener at det vil være mest hensiktsmessig at det nye fylket har en felles skolerute. Han påpeker at dette er viktig med tanke på skoleskyss og gjennomføring av eksamen og sensur.

– Å ha felles ferieavvikling vil bidra til å skape en enhet i det nye fylket, og være av betydning for et felles skole- og arbeidsmarked, for reiselivsnæringen og for skoleskyssorganiseringen, påpeker han.

Det er ennå ikke avgjort hvilke ferieuker som velges, men reiselivsnæringens ønske om at ferieukene ikke kan være de samme som i Oslo-området vil helt sikkert bli tillagt stor vekt når den endelige avgjørelsen tas før sommeren 2019.

Dagens Akershus og til dels Østfold (begge i Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020), samt Oslo, er hovedmarkedet for reiselivet både i Hedmark og Oppland.

– Ferieukene i Innlandet bør derfor legges til andre uker enn Viken og Oslo. Både Oslo og Akershus har per i dag høstferie i uke 40 og vinterferie i uke 8. Dersom Oslo og det nye Viken opprettholder disse ferieukene, peker høstferie i uke 41 og vinterferie i uke 9 seg ut som et mulig forslag. En slik løsning vil innebære at Hedmark vil beholde sin etablerte høstferieuke, mens Oppland beholder sin etablerte vinterferieuke, og løsningen er sånn sett et minnelig kompromiss, heter det i innspillet fra reiselivet.

Kommentarer til denne saken