Han mener at den økonomiske utviklingen for kommunen tillater at det er grunnlag for å gå videre i anbudskonkurranse og deretter gjennomføringsfase for bygging av en ny ungdomsskole for kommunen. Ifølge konsulentselskapet Sweco kan skolen stå klar til skolestart i 2019 dersom framdriftsplanen følges.

Saken skal diskuteres i formannskapet onsdag i neste uke.

Planleggingen ble stoppet i fjor høst på grunn av kommunens økonomiske situasjon, men – som omtalt i OA i går – forventes det nå at kommunens akkumulerte underskudd blir dekket inn i løpet av 2016.

Fauchald anbefaler at det gjennomføres en plan- og designkonkurranse blant fem allerede prekvalifiserte entreprenører i perioden medio april til utgangen av august 2016. De fem er Syljuåsen AS, Hent AS, Veidekke Entreprenør AS, Betonmast Oppland AS og AS Miljøbygg.

Evaluering av konkurransen skjer parallelt med budsjettprosessen for 2017 og resultatet med forslag til løsning og valg av entreprenør skal ifølge tidsplanen legges fram for kommunestyret til behandling i november 2016.