Eksamensresultatet kan påvirkes av pollenallergi

Artikkelen er over 1 år gammel

Pollenallergi kan gjøre at elever i videregående skole presterer dårligere på eksamen, og dermed påvirke den videre karrierevegen, i følge forsker ved NTNU.

DEL

Våren er eksamenstid og høysesong for pollenallergi. Mange pollenallergikere blir trøtte og mister konsentrasjonsevnen i pollensesongen. Allergimedisin gir dessuten mange av de samme symptomene.   Simon Bensnes ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU har i sin doktorgradsavhandling om utdanningsøkonomi sett nærmere på sammenhengen mellom pollenspredning og prestasjoner på eksamen blant elever på videregående, melder Gemini.no.

Nettstedet viser blant annet til statistikk fra Norges astma- og allergiforbund som tyder på at 25 og 30 prosent av norske ungdommer lider av pollenallergi. Det er flest pollenallergikere blant guttene, heter det.

Resultatene fra studien til Bensnes viser at eksponering for pollen har en stor effekt på eksamensprestasjoner til elever med pollenallergi. En av ti elever med pollenallergi gikk ned én karakter når pollenspredningen økte med ett standardavvik, skriver Genimini.no.

Forskeren påpeker at det kan være mulig å redusere effekten av pollenallergi i skolesystemet ved at flere elever diagnostiseres med pollenallergi, og ved at flere elever medisineres på riktig måte. Elever med pollenallergi har også rett på tilrettelagt eksamen i form av forlenget tid.

Artikkeltags