Rådmannen foreslår i sitt budsjettforslag for 2020 å bygge ny barneskole på Biri til erstatning for Skrinnhagen, Redalen og Biristrand. Innbyggerne i Redalen og på Biristrand får altså nok en gang nedleggingsspøkelset hengende over seg. Videre foreslår rådmannen også å bygge ny barnehage på Biri til erstatning for Biri barnehage.

Det ble den 26. september i år vedtatt i kommunestyret at det skal utredes å etablere barnehage på Biristrand. Barnehage her skal sees i sammenheng med ny barnehage på Biri. Det er meget overraskende at rådmannen kan se bort fra et så ferskt vedtak, og ikke ta hensyn til hva politikerne her har bestemt.

Rådmannen vil altså legge ned Biristrand skole. Dette til tross for det er laget en utredning om «Barnehage- og skolestruktur i Biri-området» som skal behandles i november. Utredningen kommer på bakgrunn av et politisk vedtak i 2017 om å utrede oppvekstsenter på Biristrand og i Redalen. Det at rådmannen forskutterer resultatet av den politiske behandlingen av utredningen, er uryddig og svært kritikkverdig.

Begge forslagene vil føre til at Biristrand blir ribbet, vi vil da hverken ha skole eller barnehage. Rådmannen framstår her med sine forslag som en fiende av distriktene i sin egne kommune. Dette er svært urovekkende.

Vi har gjentatte ganger vist til at Biristrand ligger bare et steinkast unna Lillehammer, og med skole og barnehage vil Biristrand bli svært attraktiv for folk som vil bo landlig, men nær en stor by. Som vi har påpekt flere ganger jobber flesteparten av de som bor på Biristrand i Lillehammer-området. Vi trenger en rådmann som bryr seg om hele kommunen.

Heldigvis har vi også etter dette valget fått en posisjon som er positiv til kommunale tjenester i hele kommunen. Senterpartiet, som fikk ordføreren, har vunnet fram i valget på bakgrunn av sin motstand mot sentralisering. Andre partier har i tillegg signalisert at de vil støtte dagens skolestruktur. Det var også stort flertall i kommunestyret for å etablere barnehage på Biristrand. Vi har derfor stor tro på at de folkevalgte vil følge opp sine lovnader og sikre skole og barnehage – også hos oss.