De signala jeg har mottatt fra lærere og lektorer den siste tida viser at mange er lite fornøyd med de tiltaka (eller mangel på tiltak) skoleminister Guri Melby (V) har gjennomført i den videregående skolen. Kanskje har det vært vel mye fokus på barnehage og grunnskole i denne unntakstilstanden?

Vi jobber i et smitteutsatt yrke der vi vekselvis har vært på gult og rødt nivå, og utfordringene har vært store. Det er for eksempel helt innafor å undervise klasser med 30 elever i gul kode. Samtidig oppfordres vi av myndighetene til å begrense den sosiale omgangen og treffe få mennesker generelt - slå den!

Skoleministeren har tidligere jobba ei kort tid i klasserommet. Hun slutta etter sigende som lærer fordi det var en «slitsom» jobb.

Vel – jeg kan ikke dy meg, men vil nevne at jeg har jobba i den videregående skolen i 35 år og skal holde på til jeg er 70, det vil si om 5 år.

«Slitsomt»? Kanskje ministeren bør reflektere over ordets rette betydning i den situasjonen vi er i nå?

Norsk Lektorlag jobber i forlengelsen av en akademisk universitetstradisjon. Vi har hele tida hatt et kritisk blikk på myndighetenes skolepolitikk. Utfordringene vi fokuserer på nå er smittevern i skolen: Er det forsvarlig at vi møter 3 – 4 såkalte kohorter hver dag, ofte i trange klasserom med utilstrekkelig ventilasjon. (I fremmedspråkgruppene underviser vi elever i samme klasserom fra 4 forskjellige klasser – kohort?)

«Alle» oppfordres til hjemmekontor og andre arbeidstakere har verneutstyr (pleksiglass og så videre) Er det i det hele tatt praktisk mulig å holde god avstand og være trygg i skolen med flere hundre elever?

Som tillitsvalgt mottar jeg mange tilbakemeldinger fra kollegaer som er bekymra for egen helse, elever er også redde for smitteeksponering. En kollega sa det slik: «Jeg føler jeg driver med risikosport hver dag.»

Dette uttrykker vel det meste.