Til dere som blir så triste av å se at skogen er borte . Jeg går selv ofte tur i Øverbymarka, og jeg har aldri tenkt tanken på at det er trist, bare litt uvant å se annet terreng enn det en er vant til . Skogsdrift har det bestandig vært, trær vokser opp, trær hogges. Tenkt heller positivt når du går tur, og gled deg over nye synsinntrykk. Den friske lufta er den samme, og fuglekvitteret likeså.