«Ny rekord i skogvern» uttaler regjeringen etter vedtaket, som omfatter totalt 49 områder i landet.

Det nye vernearealet utgjør 64 kvadratkilometer produktiv skog. I alt i år er det vernet 114 skogområder med til sammen 213 kvadratkilometer produktiv skog.

Områdene anses som viktige for naturmangfoldet, blant annet som habitat for et stort antall truede arter.

Sopp og orkideer

De ti skogområdene i Oppland som inngår i siste vedtak ligger i kommunene Gjøvik, Nordre Land, Østre Toten, Etnedal, Nord-Aurdal, Gran, Lunner, Sel og Nord-Fron.

I en pressemelding trekker regjeringen fram de rike forekomstene av den truede lavarten huldrestry i Bjønnhaugen naturreservat i Gjøvik og Nordre Land, samt den kalkrike barskogen med truede sopparter og orkideer i Jøvika og Tønnerud naturreservat i Gran.

I Lunner kommune har Skotjernfjellet og Snellingrøysene store arealer med gammel skog hvor det lever en rekke truede arter, blant annet av lav og sopp.

Skjer uten tvang

Det dreier seg i all hovedsak om frivillig skogvern. Det vil si at grunneierne stiller seg bak tiltaket, selv om det er kommersielt drivverdig tømmerskog.

– I år er hele 91 av områdene vernet frivillig av private skogeiere. Samarbeidet om frivillig skogvern er blitt en bærebjelke i arbeidet for å sikre mangfoldet i norsk skognatur, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en kommentar.

46 av de 49 områdene som ble vernet fredag er slike, mens to områder eies av Statskog og ett område eies av Miljødirektoratet.

Ingen skal utryddes

Det er nå blitt vernet 3,2 prosent av den produktive skogen og noe over 4,0 prosent av det samlede skogarealet i Norge.

Stortinget har vedtatt som overordnet mål at ti prosent av skogen skal vernes på sikt. Miljøministeren konstaterer at det er innen rekkevidde, og at man også er på vei til å oppnå særlig to nasjonale mål for naturmangfold:

«Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner».

«Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres».

Viktig internasjonalt

Norge har stor variasjon av skogtyper, inkludert typer som er sjeldne internasjonalt, påpeker regjeringen. I tillegg lever mer enn 1120 truede arter i Norge i skog, og det er nær halvparten av alle de truede artene våre.

Skogbruket anses som den største trusselen mot dem.

 

Her er hele lista over områder som ble vernet fredag:

1. Strandaliane naturreservat i Suldal kommune, Rogaland fylke

2. Svingervann naturreservat (utvidelse) i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke

3. Vassvann naturreservat i Kristiansand kommune, Vest-Agder fylke

4. Heddeviksfjell naturreservat i Bygland kommune, Aust-Agder fylke

5. Kviteflogi naturreservat i Bygland kommune, Aust-Agder fylke

6. Rosstøl naturreservat i Tvedestrand kommune, Aust-Agder fylke

7. Åslandsøya og Kjeøya naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

8. Hækjenkleiv naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

9. Reismyr naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

10. Vardeheia naturreservat (utvidelse) i Åmli kommune, Aust-Agder fylke

11. Bjørnstadfjellet naturreservat i Gjerstad kommune, Aust-Agder fylke

12. Fossbufjellet naturreservat i Gjerstad kommune, Aust-Agder fylke

13. Langåsen naturreservat i Flesberg og Rollag kommuner, Buskerud fylke

14. Surtebergflaget naturreservat i Krødsherad kommune, Buskerud fylke

15. Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (utvidelse) i Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal kommuner, Buskerud fylke

16. Veikulåsen naturreservat (utvidelse) i Gol kommune, Buskerud fylke

17. Juvsåsen naturreservat (utvidelse) i Sigdal kommune, Buskerud fylke

18. Presteseter naturreservat (utvidelse) i Hof og Sande kommuner, Vestfold fylke

19. Brånakollane naturreservat (utvidelse) i Larvik kommune, Vestfold fylke

20. Fjærevardåsen naturreservat i Larvik kommune, Vestfold fylke

21. Vestfjella naturreservat (utvidelse) i Halden kommune, Østfold fylke

22. Svantjern naturreservat i Halden kommune, Østfold fylke

23. Styggdalen naturreservat i Nannestad og Lunner kommuner, Akershus og Oppland fylker

24. Skotjernfjellet og Snellingsrøysene naturreservat (utvidelse) i Nannestad og Lunner kommuner, Oppland og Akershus fylker

25. Rud naturreservat i Enebakk kommune, Akershus fylke

26. Ertsrudberget naturreservat i Nes og Sør-Odal kommuner, Hedmark og Akershus fylker

27. Skandøla naturreservat i Hurdal kommune, Akershus fylke

28. Svendstuøyene naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

29. Juvberget naturreservat (utvidelse) i Åsnes kommune, Hedmark fylke

30. Høvringslia naturreservat i Sel kommune, Oppland fylke

31. Solbrålia og Stordalsberget naturreservat (utvidelse) i Nord-Fron kommune, Oppland fylke

32. Bjønnhaugen naturreservat i Gjøvik og Nordre Land kommuner, Oppland fylke

33. Kalvberget naturreservat i Østre Toten kommune, Oppland fylke

34. Breie naturreservat i Etnedal og Nord-Aurdal kommuner, Oppland fylke

35. Dokka naturreservat (utvidelse) i Nordre Land kommune, Oppland fylke

36. Budeiberget naturreservat i Nordre Land kommune, Oppland fylke

37. Jøvika og Tønnerud naturreservat i Gran kommune, Oppland fylke

38. Skavdalen naturreservat i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke

39. Kammen og Kalddalen naturreservat i Leksvik og Inderøy kommuner, Nord-Trøndelag fylke

40. Altskardet naturreservat i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke

41. Ferjlia naturreservat i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke

42. Olsengelva naturreservat i Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke

43. Storengvatna naturreservat i Fosnes kommune, Nord-Trøndelag fylke

44. Kolåsen naturreservat i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke

45. Folldalen naturreservat i Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke

46. Lødding naturreservat (utvidelse) i Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke

47. Mjøsund naturreservat (utvidelse) i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke

48. Råbesdalen naturreservat (utvidelse) i Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke

49. Almdalen-Ekorndalen naturreservat (utvidelse) i Namsos og Overhalla kommuner, Nord-Trøndelag