Nye naturreservater

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

GJØVIK: Regjeringen har vedtatt vern av ytterligere to skogområder i Oppland.

DEL

Vedtaket, som ble fattet i statsråd 16. desember, gjelder Dørdalen i Gausdal og Nørdstebøberget i Nordre Land og Etnedal.

Begge de nye reservatene inngår i ordningen med frivillig skogvern, opplyser Fylkesmannen i en nyhetsmelding.

Dørdalen har et areal på 2720 dekar, mens Nørdstebøberget er på 3157 dekar. 5100 dekar av det samlede arealet er produktiv skog.

«Litt over tre prosent av den produktive skogen i Norge er nå vernet. Oppland ligger noe over landsgjennomsnittet når det gjelder vernet skogareal. Stortinget har nylig vedtatt et langsiktig mål om vern av ti prosent av skogarealet i landet», bemerker Fylkesmannen.

Hogstforbud

Statusen som naturreservat innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Det betyr at den gamle skogen får stå i fred og det biologiske mangfoldet utvikler seg fritt. Tradisjonelt friluftsliv, bær- og soppsanking, jakt og fiske vil imidlertid være tillatt. Det samme gjelder beite.

LES OGSÅ: Rekordtall for tømmerhogst

Dørdalen er ei elve- og bekkekløft med artsrik gammelskog. Reservatet harr frodige, lauvdominerte skoger med et høgt antall sjeldne og sårbare plantearter. Særlig er forekomsten av bergvegger med en sjelden lavflora spesiell, forteller Fylkesmannen i nyhetsmeldingen.

Nørdstebøberget er et relativt stort og sammenhengende område med gammel barskog. Også her er det et variert mangfold av arter, med flere sjeldne og sårbare naturtyper. Særlig planter og sopp (kjuker) som vokser på døde trær. Reservatet har også en artsrik og sjelden fuglefauna.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken