Resultatene fra fellefangst av granbarkbiller i 2016 viser en generell økning over hele landet.

I vårt eget fylke varierer bestanden mye fra sted til sted.

«Men det er viktig å følge med på situasjonen», skriver Fylkesmannen i en nyhetsmelding.

Spredte angrep

Norsk Institutt for Bioøkonomi (Nibio) sammenfatter fellefangst som utføres i samarbeid med skogbruksmyndighetene i 13 av landets fylker hvert år. Kommunene bidrar med feltarbeid til overvåkningen.

Nyeste rapport viser en svak nedgang fra 2015 for Oppland under ett, mens det har vært en liten økning her over de siste fem årene.

Fylkesmannen beskriver spredte angrep.

«Spesielt noen flatekanter i Gjøvik og Lunner har hatt høye fellefangster», heter det i nyhetsmeldingen. 

Forebygging

Fylkesmannen råder skogeierne til å følge nøye med i 2017 i områder med vindfall, samt lokaliteter der det har vært høye billefangster de siste årene. Det er videre grunn til å være særlig oppmerksom om det blir varmt og tørt vær under billenes flukt- og formeringsperiode.

«Stormen Urd nå i romjula kan ha ført til lokale stormfellinger som bør følges spesielt opp. Det oppfordres til at angrepne trær transporteres ut av skogen så fort som mulig og før den nye billegenerasjonen forlater trærne», skriver Fylkesmannen i Oppland.

Klekking av nye biller starter som regel i juli.

Middels tall

I september 2015 rapporterte skogbrukssjef Asmund Kristiansen i Gjøvik kommune om en barkbillefangst på nivå med foregående tre-fire år lokalt.

– Det er middels tall og beskjedne angrep på levende granskog, sa han til Oppland Arbeiderblad.

Kristiansen kalte billene en latent trussel.

– Dersom vi har kontroll med lagring av ubarket tømmer om sommeren, og rydder opp vindfall, vil situasjonen normalt være under kontroll, sa han.