Det er fort gjort å ta litt lett på dette med enda en skjenkestopp. Men det har noe konsekvenser som går langt utenpå det at du og jeg ikke får gått på bar. Serveringsstedene er siste ledd i en lang verdikjede. Det handler om produsenter av alskens råvarer rundt i hele landet, om bryggerier, om lager, transport, tilberedning og helt til slutt – servering. Et siste ledd som svært ofte utføres av unge, som et første møte med – og en fot innenfor i – arbeidslivet.

Det siste året har veldig mange av disse som er direkte berørt vært permittert i lange perioder med skjenkestopp. Hvis de da er så heldige å ikke allerede ha blitt oppsagt.

En medlemsundersøkelse i Virke i fjor høst tilsa at 40 prosent av serveringsstedene allerede hadde måttet gripe til oppsigelser. I november var så mange som 12.400 av de permitterte fra yrker som servitører, kokker, restaurantsjefer og andre som jobber i serveringsnæringen.

Paradoksalt nok har staten tjent svært godt på skjenkestopp og grensestenging. Folk strømmer til Vinmonopolet som aldri før. Dertil ser dagligvarehandelen en stor økning i ølsalget. Redaktør Aase E. Jacobsen i Aperitif.no legger i en kronikk på NRK.no fram et regnestykke som tilsier at AS Norge har tatt inn rundt 6,5 milliarder kroner mer i moms og ulike avgifter på økingen i alkoholsalget under pandemien sammenlignet med et normalår. En økning som for øvrig bør spore til en bredere diskusjon om grensehandelen og hva den betyr i pluss og minus.

For hvor mye er egentlig 6,5 milliarder kroner? Veldig mye! Til nå er det utbetalt et sted oppunder 9,5 i kontantstøtte til hele næringslivet – under hele pandemien. Vi har altså rent økonomisk sett drukket fellesskapet rikere i disse månedene.

Men bedrifter, leverandører og ansatte knyttet til serveringsbransjen har betalt en høy pris. Konkursraten i bransjen økte med mer enn fem prosent i fjor. Etter måneder med skjenkestopp er særlig Oslos bransje kritisk rammet. Med den nye nasjonale skjenkestoppen, er det reell frykt for at dette kan være dråpen som fikk begeret til å renne over for flere. Regjeringen må strekke seg langt for dem som fortsatt klarer å holde seg flytende.