Vi har med interesse og forundring lest ordfører Ola Tore Dokkens motsvar til oss på selveste kronikksidene i OA i forbindelse med Valdresbanens sterke kritikk av kommunens forvaltningsregime. Flott at ordføreren også i denne saken engasjerer seg personlig. Men dessverre er hans utlegning fullstendig skivebom og irrelevant i forhold til det saken egentlig dreier seg om, nemlig Nordre Land kommunes frynsete saksbehandling og kravene som gjelder for god forvaltningsskikk. Det er det denne saken dreier seg om. Hvis ordføreren syns det er ubehagelig å kommentere dette, så kan jeg forstå det.

Det er hyggelig at ordføreren bruker avisen til å fortelle nyheten om at vi kan arrangere festival også neste år. Kanskje vi også kan få svar på de andre henvendelsene våre om driftsstøtte, oppussing av stallen, leieavtale av lokaler og så videre. Vi er ganske sinte over dette regimet som gjelder i kommunen nå. Henvender vi oss til administrasjonen, er det ordføreren som tar saken. Personlig har jeg aldri møtt kommunedirektøren som visstnok har det formelle ansvaret i administrative saker.

Det derimot ordføreren gjør er å komme med lange utredninger om diverse politiske saker hvor Valdresbanen har vært og er involvert. Dette gjelder blant annet saken om statens avhending av banen og kravet om å legge nye kraftlinjer i jernbanetraséen. I den første saken er dette en prosess som er styrt av Bane Nor. Nordre land er en partner slik vi er. Når det gjelder kraftlinja er den prosessen styrt av Elvia og staten. Vi er høringsinstans på like linje med andre. Vi har aldri blitt hørt eller deltatt på noen prosess i Nordre Land om dette, kun et muntlig uformelt møte hvor jeg ble orientert om hva kommunen hadde bestemt seg for.

Den eneste konkrete saken som nevnes i vårt første leserinnlegg er den framtidige forvaltningen av Dokka stasjon, som er et svært viktig kulturminne og kanskje landets eneste komplette nedlagte stasjonsområde. Derfor er dette den store og viktige saken for oss og innbyggerne i hele kommunen og regionalt. Vi kjemper en innbitt kamp for stasjonen og ber sårt om konstruktiv dialog og samarbeid om dette.

Ordføreren viser ingen stor vilje og dekker seg bak historien om Bane Nor og dens planer (se ovenfor). Han vet like godt som oss at stasjonen og området er Nordre Lands eiendom og forvaltningsansvar. Bane Nor eier kun skinner og sporskiftere. Som et tilleggsargument nevner han en ny mulighetsstudie. Hvilket nummer er dette i rekken? Hvor mange planer er gjort? Og hvor mange år skal dette ta? Hva er status for en reguleringsplan?

Det eneste vi ber om er dialog med invitasjon om et samarbeid. Og vi bør vel kunne forlange at kommunen spiller med åpne kort og ikke har skjulte agendaer.

Vi er forkjempere for stasjonen og har både planer og ambisjoner om å bevare og utvikle området til et levende kulturminne hvor også turismen kan blomstre. Vi oppfatter vår rolle som en viktig kulturaktør. Dags dato har Valdresbanen ingen formelle avtaler med Nordre Land kommune.

Debatten er helt sikkert ikke over, særlig når det gjelder statens avhending av banen. Vi i Valdresbanen vil helst overta ansvaret og etablere den som museum i samarbeid med andre.

Vi oppfordrer igjen kommunens ledelse om å komme på banen.