Gå til sidens hovedinnhold

«Skitt i Norge, Leve Toten»-holdninger blomstrer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter at prosjektgruppen framla sin rapport om Innlandets framtidige sykehusstruktur har mange uttrykt sterke, kritiske synspunkter på resultatet. Særlig er det klager, naturlig nok, fra representanter for de sykehus som er foreslått uten akuttsykehus, særlig Gjøvik og Elverum.

I 2017 anbefalte Sykehuset Innlandet ett stort hovedsykehus ved Mjøsbrua (primært Moelv?). Da bejublet politikere og andre forslaget, knapt uten motforestillinger. Men rapporten sa klart at konsekvensen var nedleggelse av alle de eksisterende sykehusene.

Nå har prosjektgruppen i Helse Sør-Øst foreslått den geografiske lokalisering, i tråd med tidligere styrevedtak om ett nytt, stort akuttsykehus i tillegg til ett akuttsykehus 2 og ett elektivt sykehus. Da er realitetene på bordet, og stemningen er hos mange plutselig snudd. «Skitt i Norge, Leve Toten»-holdninger blomstrer med voldsomme argumenter for sitt lokale sykehus sin fortreffelighet. Kampen om akuttsykehus 2 trappes opp. Argument om hvor feil 13 kilometer flytting av hovedsykehuset er, benyttes av mange som skinnargument for at akuttsykehus 2 bør legges til egen by.

At nå Hadeland hyler om veldig lang avstand til Brumunddal (fra Gran cirka 92 kilometer, fra Roa cirka 101 kilometer, til Moelv cirka 13 kilometer mindre) viser også hvordan nå egeninteresse går foran helhet og fellesskapet. Se nemlig på tilsvarende avstander fra andre ytre deler av opptaksområdet:

  • Nord-Gudbrandsdal (Skjåk) 240 kilometer
  • Østerdalen (Atna) 180 kilometer
  • Nordvestre Valdres (Vang) cirka 170 kilometer

At Hadeland, uavhengig av Brumunddal/Moelv/Gjøvik/Lillehammer heller ser mot Vestre Viken og Hønefoss (Gran – Hønefoss 40 kilometer) er langt mer forståelig og logisk.

Vi minner om at noen av oss mente da, og mener fortsatt, at en løsning basert på eksisterende sykehus i Elverum, Gjøvik og Lillehammer ville utgjøre den beste løsningen. Vi ber de som nå klager høyest om å tenke på nytt og vurdere om vi ikke på den måten allikevel ville få en løsning som tjente alle delene av vårt opptaksområde best!

Tenk hva 9 milliarder kunne gi av resultat om de ble benyttet til å utvikle disse velfungerende sykehusene ytterligere!

Når Prosjektgruppen har foreslått Lillehammer som akuttsykehus 2 (egentlig uavhengig av hovedsykehuslokalisering) antar jeg at de har vurdert, og vektlagt, blant annet:

  • Lillehammer sykehus er størst, både i volum og medisinskfaglig bredde av de eksisterende sykehusene
  • Lillehammer er geografisk plassert nærmest sentrum for befolkningen, altså pasientene, i opptaksområdet. Dette forsterkes når man inkluderer beboerne i fritidsbebyggelsen
  • Lillehammerregionen har flest innbyggere(Cirka 123.000) når fritidsbebyggelse medtas (det er et krav at sykehuset skal betjene også disse)
  • Vil sikre kontinuitet av personale og kompetanse i de ti årene som nok vil gå mellom Helse sør-østs styrebeslutning nå i februar, til reell drift i et nytt hovedsykehus. Beslutning om nedleggelse vil sterkt redusere kompetanse og fagpersonell i denne perioden!
  • Lillehammer sykehus har et «reserveareal» på 16.504 kvadrat som kan benyttes når man i videre planlegging ser at arealer, sengeplasser og så videre, sprekker i forhold til optimistiske forhåndskalkyler. (Se på Kalnes i Østfold som siste, men slett ikke eneste eksempel på dette.)
  • Rekrutteringspotensial. Lillehammer er det sykehuset med størst søkning fra turnuskandidater (Lege i spesialisering).

Kommentarer til denne saken