Skipresident Røste om totalforbudet mot fluor: – Et viktig signal

Erik Røste er glad for FIS-vedtaket om totalforbud mot fluor, men innrømmer at det blir en utfordring å finne testmetoder som gjør det mulig å håndtere forbudet.

Erik Røste er glad for FIS-vedtaket om totalforbud mot fluor, men innrømmer at det blir en utfordring å finne testmetoder som gjør det mulig å håndtere forbudet. Foto:

Styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok lørdag totalforbud mot fluor i alle grener fra sesongen 2020/2021. – Et viktig signal, sier Erik Røste.

DEL

Skipresidenten tror det enstemmige og tydelige vedtaket kom overraskende på mange.

– Jeg tror ikke alle hadde sett for seg at dette skulle komme så fort. Men alle nasjoner stilte seg bak vedtaket. Åge Skinstad i Swix har gjort det samme. Han synes vedtaket er veldig bra, sier Erik Røste.

Norge foran

Han sendte selv inn et forslag til administrasjonen i FIS tidlig i høst som et innspill til agendaen til FIS-møtet i Tyskland.

– Administrasjonen gjorde en god jobb før de la fram forslaget, og det ble liten diskusjon om vedtaket, sier Røste.

Han mener også norsk langrenn skal ha ros for måten de har «brøytet løype» hva gjelder forbud mot fluorholdig skismøring.

– Norsk langrenn har tatt kampen og innførte forbud mot fluor i konkurranser for klassene 16 år og yngre før sesongen i fjor. De har gått foran og vært en pådriver for forbudet mot fluor, sier han.

Røste tror også det var viktig å få på plass et totalforbud med tanke på rettferdige konkurranser fra den dagen EU innfører sitt forbud mot enkelte fluorpreparater neste år.

Tre grunner

– Det er viktig at et forbud gjelder for alle nasjoner, ikke bare innen EU, poengterer Røste, som sier det er tre hovedgrunner til FIS-vedtaket i helga.

– Det er helsefaren, kostnadene og det miljømessige aspektet ved bruk av fluor. Noen ble kanskje overrasket over at FIS kom EU i forkjøpet med tanke på et forbud, og at vi gikk enda lenger enn EU ved å forby all bruk av fluor. Men det føler jeg var et viktig og riktig signal å sende, sier han.

På bakgrunn av vedtaket er det satt ned en arbeidsgruppe som sammen med industrien skal arbeide mot å finne en testmetode som avdekker bruk av fluor.

Utfordring med tester

– Jeg sitter i denne arbeidsgruppen. Det er blir sikkert mange spørsmål knyttet opp mot forbudet og hvordan det skal håndheves. Det blir arbeidsgruppens ansvar å finne fram til en sikker testmetode, sier Røste.

– Blir dette den største utfordringen, å finne sikre testmetoder som kan avsløre bruk av fluor?

– Ja, det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål og mange praktiske ting som må avklares før vi kan avdekke dette på en enkel måte. Samtidig har vi ikke tid til å vente på alle svar. Da ville det tatt for lang tid før vi kunne innføre et forbud. Med dette vedtaket har det blitt lagt press på arbeidsgruppa for å finne sikre testmetoder før forbudet trer i kraft, sier Erik Røste.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags