Torsdag 15. juni arrangerer Gjøvik Frivilligsentral gratis Skibladnerturen for 14. gang

Skibladnerturen for eldre er et like sikkert tegn på at sommeren er her, like opplagt som en lysende løvetann i grøftekanten. Da Skibladner feiret 151 år for 16 år siden, ønsket Gjøvik Frivilligsentral å lage et spesielt tilbud til byens eldre.

For å få til dette den gangen, var vi avhengige av frivillig innsats. Seniordanserne i Gjøvik er ei slik gruppe. De har bakt og servert fersk kringle til kaffen til alle som er med på turen, disse årene. Seniordanserne har også tatt en svingom med de som har ønsket det. Dem er like trofaste og stiller også opp i år.

Ei gruppe musikere har spilt opp til underholdning og dans.

Med på spleiselaget har vi hatt med Byen vår Gjøvik og CC-Gjøvik , som har dekket utgiftene på leie av båt med mannskap og kaffe frem til nå, men i år bidrar vi Gjøvik Frivilligsentral med det meste av utfiftene med noe spons fra CC-Gjøvik. Frivilligsentralen har vært koordinator for det hele.

Vi har satt opp to avganger, en avgang kl. 12.00 og den andre avgangen kl. 14.00. Det er plass til 100 passasjerer pr avgang. Vi fyller opp den første avgangen først, og ser da om det er så stor interesse at det blir to avganger.

Påmelding til Servicetorget, Gjøvik kommune, innen 13. juni.

Transport til og fra brygga må du ordne selv.